You are currently viewing ABS

ABS

מערכת ABS - מידע ותקלות נפוצות

מערכת נעילת גלגלים ברכב, תפקידה וגורמים נפוצים לבעיות במערכת

מערכת ABS , או בשמה המלא – Anti-Lock Brake System, היא מערכת שמטרתה למנוע מצב של “נעילה” של אחד מגלגלי הרכב בעת בלימה פתאומית וחזקה. החל משנת 1996 הפכה המערכת למניעת גלגלים לסטנדרט בכל רכב והחל משנת 2010 חובה על כל רכב חדש המגיע ארצה להיות מצוייד אף במערכת בקרת יציבות אלקטרונית – ESP.

מערכת ABS

מערכת ה- ABS מיועדת לשמירה על יושבי הרכב במצבים של בלימה חזקה ופתאומית, שעלולה לגרום לאחד הגלגלים לאבד את אחיזתו בכביש וכתוצאה מכך “להינעל”. מערכת ה- ABS מזהה את הגלגל הנעול ושולחת פקודה לוויסות הבלימה באמצעות בקרת מחשב, על ידי רצף פעולות בתוך שניות בודדות, מה שמחזיר את אחיזת הגלגלים בכביש ומאפשר בלימה בטוחה. ללא המערכת, גלגלי הרכב הנעולים לא היו משתחררים והנהג לא היה יכול לשלוט על כיוון הנסיעה של הרכב.

מערכות למניעת נעילת גלגלים

ברכבים חדשים יותר קיימות מערכות מתקדמות למניעת נעילת גלגלים, כמו ESC, ASR ועוד, שפועלות על אותו העיקרון על מנת לשמור על יכולת הנהג לנווט את הרכב גם במהלך בלימה פתאומית.

בכל רכב קיימת נורת ABS בלוח המחוונים, הנדלקת למספר שניות בעת הנעת הרכב וכן במהלך פעולת המערכת. במידה והנורה דולקת באופן תמידי ייתכן וקיימת בעיה במערכת ה- ABS ומומלץ לקחת את הרכב טיפול בבעיה, שכן במצב שהמערכת לא עובדת הנהג מסתכן במצב של נעילת גלגלים בעת עצירה פתאומית.

חלקי המערכת

מערכת ABS מורכבת ממספר חלקים, העיקריים שבהם: מחשב ה- ABS, משאבה, סולנואידים, חיישן בכל גלגל וצינורות הידראוליים.

חיישני הגלגלים מדווחים למחשב המערכת על מצב ומהירות הגלגלים וכן מתריעים לפני שהגלגל נכנס למצב נעילה. בכל אחד מהבלמים ברכב מותקנים שסתומים, המשנים את מצבם בהתאם לפעולת המשאבה, ונכנסים למצב של פתיחה, סגירה או שחרור. יחידת הבקרה של המערכת כוללת את מחשב המערכת: היחידה מקבלת מידע מהחיישנים, מעבדת ומעבירה פקודות למשאבה ולכלל המערכת.

בעת פעולה, שסתומי הבלמים נפתחים ונסגרים במהירות, מספר רב של פעמים בשנייה. כך, ניתן להרגיש בעת הבלימה שהיא כאילו נעשית ב”חלקים” – בלימה ונסיעה לסירוגין ברצף מהיר מאוד של פעולות, עד לעצירה.

גורמים נפוצים לתקלות ABS

תקינותה של מערכת ABS הכרחית לשלום נוסעי הרכב וכן לכל מי שבקרבת הרכב בעת בלימה. חשוב לשים לב למקרה של תקלה ולטפל בהקדם. תקלות במערכת יכולות להתרחש בעקבות בעיה בחיישנים, בסולנואידים, במשאבה ובחלקים נוספים. נורת ABS הדולקת באופן תמידי תעיד על בעיה שיש לטפל בה – עלויות התיקון לרוב אינן גבוהות ולעיתים מדובר על רכיב קטן שיש להחליף.

כתיבת תגובה