קוד תקלה P0420

הסבר כללי, גורמים ודרכי פעולה

מתוך כלי הרכב שנבדקו בשנה האחרונה, ב-171,182 הופיע קוד תקלה זה, המעיד על כשל בפעולתו של הממיר הקטליטי. בדומה לתקלות נוספות, גם כאן הסיבה הינה כשל בחיישני החמצן אבל תקלה זו מעידה על בעיה בהיקף רחב יותר.

תקלה זו עלולה להעיד על כשל של אחד מחיישני החמצן (או יותר מאחד) בשל חיווט לקוי או בלאי. היא עשויה גם לרמוז על קיומה של תקלה אפשרית בחיישן החמצן השני (שאחרי הממיר) – החיישן שנחשב כבסיכון גבוה לתקלות, וזאת, בשל מיקומו החשוף למגע עם מים.

תסמינים

  • נורית “בדוק מנוע” דולקת או מהבהבת ברציפות

  • חוסר בכוח מנוע

  • בעיה בצריכת הדלק

  • ריחות של ביצה רקובה או גופרית

הגורמים הנפוצים ביותר לתקלה

  • חיישן חמצן פגום
  • חיישן דלק / אוויר פגום
  • ממיר קטליטי שחוק או פגום
  • דליפה במערכת הפליטה
  • יחס דלק / אוויר עשיר או דל (נחשב לגורם עיקרי לכשל בממיר)
  • עופרת בדלק (נחשב לגורם רציני לכשל בממיר)