קוד תקלה P0300

הסבר כללי, גורמים ודרכי פעולה

מתוך 18 מיליון סריקות שבוצעו בשנת 2020, למעלה מ-193,000 מהתקלות היו שייכות לקוד תקלה נפוץ זה, אשר מצביע על כשל בהצתה באחת הבוכנות. 

תוכן העניינים:

תסמינים

  • נורית “בדוק מנוע” דולקת או מהבהבת ברציפות
  • המנוע לא פועל חלק
  • חוסר בכוח מנוע
  • ריח דלק מהאגזוז
  • השהיה או קפיצה במהלך האצת הרכב

מידע כללי

תקלה כזו עלולה לגרום, בין שאר תופעותיה, לקשיים בהתנעת הרכב, לקרטוע בזמן הנסיעה ולביצועים ירודים. היא מחייבת התייחסות ותיקון מיידי. שכן, ללא מתח המגיע למצתים, התערובת של הדלק והאוויר אינה ניצתת, והכשלים בהצתה, הנזק לממיר קטליטי, למנוע ולמכלוליו הם תוצאה ישירה של תקלה זו. ​