You are currently viewing מנוע מרעיש

מנוע מרעיש

מנוע מרעיש

סיבות נפוצות לרעשים שונים מהמנוע ופתרונות אפשריים

יש אנשים שאוהבים רעש של מנוע ויש אפילו מכוניות ספורטיביות (לרוב מתוצרת איטלקית) שרעש המנוע הדומיננטי שלהן נחשב נעים ורומנטי. אבל כשבאמצע נסיעה מתלווה למצלול המוכר של המנוע רעש חריג של נקישות או צרימות שאינן חלק מהרפרטואר הרגיל , בדרך כלל מדובר באינדיקציה לבעיה שחשוב לרדת לשורשיה ולפתור אותה.

מנוע מרעיש

חוסר איזון בין דלק וחמצן במנוע

הרעיון במנוע בעירה פנימית ששריפת הדלק משחררת אנרגיה שנרתמת על ידי המנוע לתנועת הרכב. כדי שתתקיים בעירה פנימית צריך דלק וצריך אוויר, לפעמים יש יותר מידי או פחות מידי אוויר – מה שמביל לפעולה לא אחידה של המנוע ולרעשים מכיוון הצילינדר. מומלץ לא להתעלם מהרעש ולגשת למרכז השירות לפתור את הבעיה לפני שיגרם נזק ממשי למנוע. תקלות של חוסר או עודף אוויר במנוע יכולות לנבוע מגוון סיבות , כמו למשל חיישן חמצן פגום או מסנן אוויר סתום.

אוקטן נמוך מידי

שימוש בדלק מאוקטן נמוך מידי עלול לגרום להתלקחות מהירה מידי לפני שהמצת נכנס לפעולה והתוצאה תהיה נקישות מטרידות מכיוון המנוע. בישראל, בשנים האחרונות נמכרים רק דלקים באוקטן גבוה ולכן הבעיה הזו נדירה. יש מקומות בעולם שעדיין נמכרים דלקים מאוקטן נמוך ובמדינות אלו שווה להיות ערים לתופעה.

מצתים (פלאגים) לא מתאימים או לא תקינים

הרכבה של מצתים לא מתאימים במנוע עלולה לגרור בעיות הצתה שמלוות ברעש לא נעים מהמנוע. למצתים שונים עמידות שונה לטמפרטורה ואם ברכב שמייצר טמפרטורת מנוע גבוהה במיוחד יותקן מצת שאינו עמיד ברמות אלה של טמפרטורה הוא יתחיל לזייף ורעשי נקישה במנוע הם אינדיקציה לכך. פתרון: להחליף את המצתים למצתים התואמים את המפרט שנמצא בספר הרכב.

משקעי פחמן

מנוע הבעירה הפנימית מייצר פליטה, שאריות פחמן בפליטה מצטברים במנוע ועל המצתים ומפריעים לתפקוד הכללי של המנוע. בין היתר, משקעי הפחמן האלה גורמים לרעשי נקישה במנוע. הפתרון: שימוש קבוע בתוסף דלק שמנקה את המנוע ומונע הצטברות של משקעי פחמן.

ראש מנוע לא משומן

כדי שיעבוד באופן תקין וסדיר בלי להישחק, להתחמם ולהיתפס המנוע זקוק לשמן מנוע. מחסור בשמן מנוע שנוצר עקב נזילה, שמן שהתיישן, או שמן שנשרף יוביל לתקלה חמורה במנוע. אחד הדברים הראשונים שמתרחשים בעת מחסור בשמן הוא העדר סיכוך בשעת פעולת המנוע ומכאן רעש הנקישות. כאשר יש אינדיקציה שהבעיה היא מחסור בשמן (למשל, נורת השמן נדלקת) מומלץ לעצור את הרכב מיד לפני שהמנוע יתחמם והנזק יהיה בלתי הפיך. ברמה המיידית טיפול במחסור בשמן כולל הוספת שמן מנוע אך כמעט תמיד יהיה רקע נוסף לבעיה ומומלץ לברר את העניין לעומק במוסך רכב. אם הרעש לא פוסק אחרי הוספת השמן כבו שוב את המנוע וקראו לשירותי דרך.  

כתיבת תגובה