You are currently viewing החלפת מזרקים לרכב

החלפת מזרקים לרכב

החלפת אינג'קטורים ברכב

מהו תפקידו של האינג’קטור, מהם הגורמים הנפוצים לתקלות באינג’קטור ובאילו מקרים נצטרך להחליפו?

האינג’קטורים, (Fuel Injectors) או ‘מזרקי הדלק’ כפי שהם מכונים בעברית, הם רכיבים בעלי תפקיד מפתח במרבית כלי הרכב שיוצרו מאז שנות השמונים. האינג’קטור הוא התקן אלקטרומגנטי שתפקידו לרסס את הדלק באופן שווה לתוך מנגנון הבעירה של המנוע. פעולת הריסוס של האינג’קטור נשלטת על ידי מחשב ניהול המנוע שמגדיר ומחליט איזה כמות דלק נדרשת בכל הזרקה. כאשר האינג’קטורים תקינים היחס בין הדלק לאוויר (ההכרחי לתהליך הבעירה של הדלק במנוע) יהיה תמיד היחס שמאפשר ניצול אופטימלי של אנרגיה ויחס זה לא ישתנה גם כאשר ההספק של המנוע משתנה במהלך הנסיעה.  כאמור האינג’קטורים מזינים בדלק את מנגנון הבעירה במנוע ובדרך כלל הם יהיו מחוברים בחלקם העליון לצינור חלוקת הדלק, שבתורו מוזן באמצעות משאבת הדלק ששואבת דלק בלחץ ממיכל הדלק של הרכב.

האם בטוח לנהוג ברכב כשישנו אינג'קטור פגום?

מבחינת בטיחות גרידא, בדרך כלל אין מניעה לנהוג עם אנג’קטור פגום, למעט במקרים ויש בעיה של דליפת דלק (ראו התייחסות בהמשך). אחרי שזה נאמר אינג’קטור פגום עלול להפוך את חוויית הנהיגה למתסכלת. הרכב עשוי לא ‘לסחוב’, המנוע עלול ‘להשתעל’ ו’להיחנק’ (ולכבות מידי פעם) ובנוסף ניצולת הדלק תהיה הרבה פחות יעילה וכמות הפליטות של גזים מזהמים יצפויה לעלות משמעותית. לכן ההמלצה החד משמעית שלנו היא לא להזניח בעיה באינג’קטור ובכל חשד לבעיה כזו לרדת לחקר העניין.

באילו נסיבות מומלץ להחליף אינג'קטור?

יש כמה אינדיקציות שעשויות להעיד שיש בעיה באינג’קטור שמצדיקה את החלפתו. כמובן שחשוב שבכל אחד מהמקרים האלה איש מקצוע יבדוק את הרכב, כי לפעמים ‘סימפטומים’ דומים יכולים להעיד על מקורות שונים של הבעיה, ועדיין הנה כמה סיטואציות בהן יש סבירות גבוהה שמקור הבעיה באינג’קטור פגום:

 

  • מנוע מזייף, מקרטע ו’לא סוחב’

 

כמו שכבר הזכרנו כאשר ביצועי המנוע נעשים ירודים ביחס למה שהכרתם, אם המנוע ‘משתעל’, ‘חנוק’, ‘מקרטע’ או ‘מעשן’ – יתכן מאוד שיש לכם בעיה באינג’קטור.

 

  • ריח חריף של דלק ונזילות נראות לעין

 

כאשר האינג’קטור תקין דלק לא נוזל ממנו אל חלקים נוספים במנוע, בוודאי כאשר המנוע לא פועל. אם זיהיתם נזילה של דלק במנוע או אם אתם מרגישים ריח חריף של דלק שאופף את סביבת הרכב, יש אפשרות סבירה מדובר באינג’קטור פגום. בכל מקרה של ריח דלק חריף אל תנסו להניע את הרכב וקראו למומחה. 

 

  • נורת התרעה על תקלת מנוע

 

בחלק מהרכבים כשל של אינג’קטור יגרום לנורת ההתרעה על תקלות מנוע בלוח המכוונים להידלק. גם במקרה של חיווי כזה חשוב לבדוק את האינג’קטורים. 

 

  • שיפוץ מנוע מקיף

 

בכל מקרה שמבצעים שיפוץ מנוע מקיף או החלפה של המנוע מומלץ לנקות האינג’קטורים ואפילו להחליף אותם בחדשים.

חשוב לדעת

  • שימוש בדלק מאיכות גבוהה עשוי לצמצם בעיות באינג’קטורים וצפוי להאריך את חייהם
  • כאשר מתגלה בעיה שמחייבת החלפת אינג’קטור אחד, הניסיון מלמד שעדיף להחליף את כלל האינג’קטורים באותה עת ובכך להבטיח עבודה חלקה ומאוזנת יותר של מנגנון הזרקת הדלק במנוע
  • אל תשתמשו בתוספי דלק לניקוי מנוע אלא אם אלו אושרו והומלצו לשימוש על ידי יצרן הרכב. תוספים לא מתאימים עלולים לפגוע באינג’קטורים

כתיבת תגובה