רכב שלא נסע הרבה זמן

כל הנזקים האפשריים ברכב “עומד” שלא נסע זמן רב

כל כלי רכב, בין אם הוא במצב משומש או שהוא חדש לא בנוי לעמידה במקום ללא התנעה או נסיעה למשך פרקי זמן ממושכים, שכן, ישנה רשימה לא קצרה של נזקים שעלולים להיגרם לו בשל כך.

רכב שלא נסעו בו הרבה זמן
  • התרוקנות המצבר – במקרים בהם הרכב עומד למשך זמן ממושך ואינו מונע, המצבר שלו עלול להתרוקן ולהעמיד אותנו במצב שבו, גם כשנרצה, סופסוף, להתניע את הרכב, לא נצליח בכך. אם מעולם לא הנעתם רכב באמצעות כבלים, תוכלו למצוא בספר הרכב שלכם הנחיות בנוגע לכך.
  • קורוזיה בבלמים – רכבים העומדים ללא תנועה במשך פרק זמן ארוך, עלולים לסבול מקורוזיה במערכת הבלמים שלהם, כמו גם על בצלחות וברפידות. בלם היד המושאר כ”משוך” למשך תקופה ארוכה עלול להיתפס במצב זה.
  • עיוות בצמיגים – פרקי זמן ארוכים של הרכב ללא תנועה עלולים לגרום לעיוותים בצמיגים בשל המשקל הרב המוטל על נקודות מסוימות בצמיג לאורך הזמן.
  • “קלקול” הדלק במיכל – רצוי שלא להשאיר את הרכב כשבמיכל כמות מצומצמת של דלק, מומלץ שהמיכל יהיה מלא ככל האפשר. הנה עובדה שבוודאי לא ידעתם – דלק משנה את הרכבו וכתוצאה מכך גם את תכונותיו כשהוא בא במגע עם אוויר. ככל שיש פחות דלק במיכל, יש שם יותר מקום לאוויר שגורם להתחמצנות הדלק ולהשפעה לרעה על איכותו.

מהן פעולות התחזוקה המומלצות עבור רכב שלא ניסע בו זמן רב?

על מנת לשמר את תקינות מערכות הרכב גם בזמן שהרכב אינו נוסע בתדירות הנדרשת לו, רצוי לבצע, אחת למספר ימים (ארבעה עד שבעה ימים, בהתאם לגיל הרכב) נסיעה קצרה בת כרבע שעה עד 20 דקות בשעות היום, ללא הדלקת אורות, הדלקת מזגן, רדיו או כל זולל-מצבר אחר. חשוב לציין, כי כיום, בניגוד לעבר, אנחנו יודעים כי התנעת הרכב למספר דקות בזמן עמידתו במקום, אינה מסייעת למילוי המצבר, אלא גורמת לפריקה מוגברת שלו. במהלך הנסיעה מומלץ לתרגל מעט את הבלמים ואת בלם היד, על מנת למנוע את יצירת הקורוזיה שאותה הזכרנו קודם.