רשימת קודי תקלה ברכב

תוכן העניינים:

OBD וקודי תקלות

קודי תקלות ברכב זהו תקן כלל עולמי המציין תקלות שונות ברכב לפי קוד המשלב מספרים ואותיות. על מנת לאתר התקלות ניתן להיעזר במכשיר OBD. הדבר שימושי במקרה של תקלה כלשהי ברכב שלא ברור מהיכן היא מגיעה או במקרה בו נדלקה נורת אזהרה המעידה על תקלה כלשהי ונרצה לבדוק מה פשר התקלה. לנוחיותכם הכנו עבורכם רשימה מסודרת אשר מציגה את כל התקלות ואת משמעותן בעברית.

רשימת קודי תקלה ברכב בעברית

מספר התקלהסוג התקלהתיאור מפורטמה עושים?
 P0001נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת ווסת דלק,נתק /קצר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0002נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת ווסת דלק , טווח/ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0003נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת ווסת דלק,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0004נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת ווסת דלק,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0005נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת שסתום הפסקת דלק , נתק/קצר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0006נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת שסתום הפסקת דלק,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0007נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת שסתום הפסקת דלק,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0008נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועביצועי מערכת מצב מנוע ( צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0009נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועביצועי מערכת מצב מנוע ( צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0010נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מפעיל מיקום גל זיזים A (, צד 1)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0011נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מפעיל מיקום גל זיזים A , טווח ביצועים (צד 1)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0012נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מפעיל מיקום גל זיזים A , תזמון מאוחר מידי (צד 1)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0013נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מפעיל מיקום גל זיזים B (, צד 1)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0014נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מפעיל מיקום גל זיזים B , תזמון מוקדם מידי או ביצועי מערכת (צד 1) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0015נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מפעיל מיקום גל זיזים B , תזמון מאוחר מידי (צד 1)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0016נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי בתיאום בין חיישן מצב גל זיזים לחיישן מצב גל ארכובה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0017נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי בתיאום בין חיישן מצב גל זיזים לחיישן מצב גל ארכובה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0018נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי בתיאום בין חיישן מצב גל זיזים לחיישן מצב גל ארכובה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0019נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי בתיאום בין חיישן מצב גל זיזים לחיישן מצב גל ארכובה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0020נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מפעיל מיקום גל זיזים A (, צד 2)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0021נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מפעיל מיקום גל זיזים A , תזמון מוקדם מידי(צד 2)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0022נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מפעיל מיקום גל זיזים A , תזמון מאוחר מידי(צד 2)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0023נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מפעיל מיקום גל זיזים B (, צד 2)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0024נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מפעיל מיקום גל זיזים B , תזמון מוקדם מידי או ביצועי מערכת (צד 2) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0025נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מפעיל מיקום גל זיזים B , תזמון מאוחר מידי (צד 2)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0026נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולנואיד בקרת שסתום יניקה ,טווח ביצועים ( צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0027נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולנואיד בקרת שסתום פליטה , טווח ביצועים ( צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0028נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולנואיד בקרת שסתום יניקה ,טווח ביצועים ( צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0029נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולנואיד בקרת שסתום פליטה , טווח ביצועים ( צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0030נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חימום חיישן חמצן ( צד 1 חיישן קדמי) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0031נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חימום חיישן חמצן , אות נמוך (צד 1 חיישן קדמי) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0032נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חימום חיישן חמצן , אות גבוה (צד 1 חיישן קדמי) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0033נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת שסתום מעקף טורבו  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0034נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת שסתום מעקף טורבו , אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0035נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת שסתום מעקף טורבו , אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0036נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חימום חיישן חמצן ( צד 1 חיישן אחורי) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0037נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חימום חיישן חמצן ,אות נמוך ( צד 1 חיישן אחורי) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0038נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חימום חיישן חמצן ,אות גבוה ( צד 1 חיישן אחורי) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0039נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת שסתום מעקף טורבו , טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0040נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועאותות חיישן חמצן התחלפו בחיישן קדמי צד /1 חיישן קדמי צד 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0041נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועאותות חיישן חמצן התחלפו בחיישן אחורי צד / 1 חיישן אחורי צד 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0042נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חימום חיישן חמצן ( צד 1 חיישן )3 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0043נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חימום חיישן חמצן , אות נמוך (צד 1 חיישן )3 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0044נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חימום חיישן חמצן , אות גבוה (צד 1 חיישן )3 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0045נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולנואיד בקרת טורבו/סופרג' ,ר 'רג נתק  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0046נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולנואיד בקרת טורבו/סופרג' ,ר 'רג טווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0047נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולנואיד בקרת טורבו/סופרג' ,ר 'רג אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0048נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולנואיד בקרת טורבו/סופרג' ,ר 'רג אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0049נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמהירות יתר של טורבו במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0050נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חימום חיישן חמצן ( צד 2 חיישן קדמי) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0051נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חימום חיישן חמצן , אות נמוך(צד 2 חיישן קדמי) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0052נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חימום חיישן חמצן , אות גבוה(צד 2 חיישן קדמי) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0053נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועהתנגדות מחמם חיישן חמצן (חיישן קדמי צד )1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0054נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועהתנגדות מחמם חיישן חמצן (חיישן אחורי צד )1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0055נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועהתנגדות חימום חיישן חמצן (חיישן 3 צד )1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0056נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת חימום חיישן חמצן ( , צד 2 חיישן אחורי) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0057נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת חימום חיישן חמצן ,אות נמוך ( צד 2 חיישן אחורי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0058נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת חימום חיישן חמצן ,אות גבוה ( צד 2 חיישן אחורי) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0059נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועהתנגדות חימום חיישן חמצן ( חיישן קדמי )2 צד במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0060נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועהתנגדות חימום חיישן חמצן (חיישן אחורי )2 צד במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0061נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועהתנגדות חימום חיישן חמצן (חיישן 2( 3 צד במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0062נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת חימום חיישן חמצן (צד 2 חיישן )3 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0063נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת חימום חיישן חמצן ,אות נמוך (צד 2 חיישן )3 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0064נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת חימום חיישן חמצן ,אות גבוה (צד 2 חיישן )3 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0065נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת הזרקת אויר עזר(מסביב למזרקים , ) טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0066נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת הזרקת אויר עזר(מסביב למזרקים , ) אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0067נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת הזרקת אויר עזר(מסביב למזרקים , ) אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0068נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי בתיאום בין אות חיישן מצב מצערת לחיישן לחץ מוחלט בסעפת/מסת זרימת אוויר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0069נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי בתיאום בין חיישן לחץ ברומטרי וחיישן לחץ מוחלט בסעפת יניקה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0070נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת אויר סביבתית במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0071נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת אויר סביבתית,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0072נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת אויר סביבתית,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0073נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת אויר סביבתית,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0074נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת אויר סביבתית,אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0075נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולונואיד תזמון שסתו מי יניקה ( צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0076נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולונואיד תזמון שסתו מי יניקה ,אות נמוך ( צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0077נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולונואיד תזמון שסתו מי יניקה ,אות גבוה ( צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0078נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולונואיד תזמון שסתו מי פליטה ( צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0079נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולונואיד תזמון שסתו מי פליטה,אות נמוך ( צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0080נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולונואיד תזמון שסתו מי פליטה,אות גבוה ( צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0081נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולונואיד תזמון שסתו מי יניקה ( צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0082נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולונואיד תזמון שסתו מי יניקה ,אות נמוך ( צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0083נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולונואיד תזמון שסתו מי יניקה ,אות גבוה ( צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0084נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולונואיד תזמון שסתו מי פליטה ( צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0085נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולונואיד תזמון שסתו מי פליטה,אות נמוך ( צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0086נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל סולונואיד תזמון שסתו מי פליטה , אות גבוה ( צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0087נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועלחץ מסילה או לחץ מערכת נמוך מדיי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0088נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועלחץ מסילה או לחץ מערכת גבוה מדיי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0089נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועביצועיי ווסת לחץ דלק 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0090נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל בקרת ווסת לחץ דלק 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0091נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל בקרת ווסת לחץ דלק 1, ליקוי ב אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0092נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל בקרת ווסת לחץ דלק 1, ליקוי ב אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0093נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועזוהתה נזילה במערכת הדלק - נזילה גדולה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0094נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועזוהתה נזילה במערכת הדלק - נזילה קטנה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0095נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת יניקת אוויר 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0096נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת יניקת אוויר 2 טווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0097נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת יניקת אוויר , 2 אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0098נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת יניקת אוויר , 2 אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0099נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת יניקת אוויר , 2 אות לא רציף  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0100נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מד זרימת אוויר / מד כמות אויר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0101נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מד זרימת אויר / מד כמות אויר,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0102נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מד זרימת אוויר / מד כמות אויר אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0103נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מד זרימת אוויר / מד כמות אויר אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0104נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל מד זרימת אוויר / מד כמות אויר אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0105נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן לחץ ברומטרי / חיישן לחץ מוחלט בסעפת יניקה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0106נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן לחץ ברומטרי / חיישן לחץ מוחלט בסעפת יניקה,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0107נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן לחץ ברומטרי / חיישן לחץ מוחלט בסעפת יניקה, אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0108נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן לחץ ברומטרי /חיישן לחץ מוחלט בסעפת יניקה,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0109נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן לחץ ברומטרי / חיישן לחץ מוחלט בסעפת יניקה ,תקלה לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0110נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת יניקת אוויר ,חיישן 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0111נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת יניקת אוויר,חיישן , 1 טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0112נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת יניקת אוויר,חיישן , 1 אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0113נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת יניקת אוויר,חיישן , 1 אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0114נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת יניקת אוויר,חיישן , 1 אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0115נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת נוזל קירור במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0116נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת נוזל קירור,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0117נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת נוזל קירור,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0118נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת נוזל קירור,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0119נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת נוזל קירור,אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0120נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי מעגל מפסק A / חיישן מיקום דוושת גז או חיישן מצערת  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0121נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי מעגל מפסק A / חיישן מיקום דוושת גז או חיישן מצערת,טווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0122נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי מעגל מפסק A / חיישן מיקום דוושת גז או חיישן מצערת,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0123נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי מעגל מפסק A / חיישן מיקום דוושת גז או חיישן מצערת,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0124נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי מעגל מפסק A / חיישן מיקום דוושת גז או חיישן מצערת ,אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0125נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועטמפרטורת נוזל קירור לא מספיקה לבקרת דלק במעגל סגור במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0126נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועטמפרטורת נוזל קירור לא מספיקה לפעולה יציבה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0127נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועטמפרטורת אוויר יניק , ה גבוה מידי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0128נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועתרמוסטט (טמפרטורת נוזל קירור מתחת לטמפרטורת ו )תוסי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0130נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן (צד 1 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0131נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,אות נמוך (צד 1 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0132נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,אות גבוה (צד 1 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0133נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,תגובה איטית (צד 1 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0134נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,לא זוהתה פעילות (צד 1 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0135נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל מחמם חיישן חמצן (צד 1 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0136נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן (צד 1 חיישן אחורי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0137נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,אות נמו (ך צד 1 חיישן אחורי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0138נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן , אות גבוה (צד 1 חיישן אחורי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0139נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,תגובה איטית (צד 1 חיישן אחורי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0140נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,לא זוהתה פעילות. (צד 1 חיישן אחורי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0141נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל מחמם חיישן חמצן (צד 1 חיישן אחורי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0142נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן תקלה (צד 1 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0143נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,אות נמוך (צד 1 חיישן ) 3 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0144נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,אות גבוה (צד 1 חיישן ) 3 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0145נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,תגובה איטית (צד 1 חיישן ) 3 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0146נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,לא זוהתה פעילות (צד 1 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0147נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל מחמם חיישן חמצן (צד 1 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0148נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועתקלה באספקת דלק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0149נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועתקלה בתזמון דלק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0150נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן (צד 2 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0151נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,אות נמוך (צד 2 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0152נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,אות גבוה (צד 2 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0153נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ת, גובה איטית (צד 2 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0154נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,לא זוהתה פעילות (צד 2 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0155נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חימום חיישן ,חמצן (צד 2 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0156נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,תקלה (צד 2 חיישן אחורי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0157נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,אות נמוך (צד 2 חיישן אחורי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0158נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,אות גבוה (צד 2 חיישן אחורי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0159נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,תגובה איטית (צד 2 חיישן אחורי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0160נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,לא זוהתה פעילות (צד 2 חיישן אחורי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0161נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל מחמם חיישן חמצן (צד 2 חיישן אחורי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0162נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועתקלה במעגל חיישן חמצן (צד 2 חיישן )3 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0163נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,אות נמוך (צד 2 חיישן ) 3 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0164נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,אות גבוה (צד 2חיישן ) 3 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0165נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,תגובה איטית (צד 2 חיישן ) 3 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0166נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חיישן חמצן ,לא זוהתה פעילות (צד 2 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0167נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועמעגל חימום חיישן חמצן (צד 2 חיישן קדמי )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0168נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועטמפרטורת דלק גבוה מדי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0169נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועתרכובת דלק לא מתאימה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0170נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועתקצוב דלק (צד )1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0171נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועתערובת ענייה מדי (צד )1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0172נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועתערובת עשירה מדי (צד )1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0173נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועתקלה בתקצוב דלק (צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0174נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועתערובת ענייה מדי ( ) 2 צד במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0175נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועתערובת עשירה מדי (צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0176נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן תרכובת דלק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0177נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן תרכובת דלק,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0178נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן תרכובת דלק,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0179נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן תרכובת דלק,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0180נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת דלק ,מעגל"A" במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0181נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת דלק ,מעגל"A" , טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0182נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת דלק ,מעגל"A" , אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0183נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת דלק ,מעגל"A" , אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0184נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת דלק ,מעגל"A" , אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0185נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת דלק ,מעגל"B" במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0186נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת דל ,ק מעגל"B" , טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0187נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת דלק ,מעגל"B" , אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0188נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת דלק ,מעגל"B" , אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0189נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן טמפרטורת דלק ,מעגל"B" , אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0190נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן לחץ דלק במסילה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0191נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן לחץ דלק במסילה ,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0192נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן לחץ דלק במסילה ,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0193נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן לחץ דלק במסילה ,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0194נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנועליקוי במעגל חיישן לחץ דלק במסילה ,אות לא רציף  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0195נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועחיישן טמפרטורה שמן מנוע  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0196נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועחיישן טמפרטורה שמן מנוע,טווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0197נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועחיישן טמפרטורה שמן מנוע , אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0198נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועחיישן טמפרטורה שמן מנוע , אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0199נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועחיישן טמפרטורה שמן מנוע , אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0200נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי במעגל מזרק,נתק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0201נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי במעגל מזרק צילינדר ,1 נתק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0202נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי במעגל מזרק צילינדר ,2 נתק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0203נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי במעגל מזרק צילינדר ,3 נתק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0204נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי במעגל מזרק צילינדר ,4 נתק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0205נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי במעגל מזרק צילינדר ,5 נתק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0206נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי במעגל מזרק צילינדר ,6 נתק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0207נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי במעגל מזרק צילינדר ,7 נתק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0208נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי במעגל מזרק צילינדר ,8 נתק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0209נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי במעגל מזרק צילינדר ,9 נתק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0210נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי במעגל מזרק צילינדר ,10 נתק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0211נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי במעגל מזרק צילינדר ,11 נתק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0212נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי במעגל מזרק צילינדר ,12 נתק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0213נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועמזרק הנעת בוקר 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0214נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועמזרק הנעת בוקר 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0215נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועסולונואיד דימום מנוע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0216נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועמעגל בקרת תזמון הזרקה/מזרק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0217נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועמצב של טמפרטורת יתר של נוזל קירור במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0218נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועמצב של טמפרטורת יתר של שמן ממסרה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0219נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועמצב של מהירות יתר למנוע, סל ד יתר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0220נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל מפסק B / חיישן מיקום דוושת גז או חיישן מצערת  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0221נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל מפסק B / חיישן מיקום דוושת גז או חיישן מצערת,טווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0222נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל מפסק B / חיישן מיקום דוושת גז או חיישן מצערת ,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0223נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל מפסק B / חיישן מיקום דוושת גז או חיישן מצערת ,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0224נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל מפסק B / חיישן מיקום דוושת גז או חיישן מצערת ,אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0225נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל מפסק C / חיישן מיקום דוושת גז או חיישן מצערת  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0226נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל מפסק C / חיישן מיקום דוושת גז או חיישן מצערת ,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0227נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל מפסק C / חיישן מיקום דוושת גז או חיישן מצערת ,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0228נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל מפסק C / חיישן מיקום דוושת גז או חיישן מצערת,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0229נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל מפסק C / חיישן מיקום דוושת גז או חיישן מצערת,אות לא רציף  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0230נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי במעגל משאבת דלק ,מעגל ראשי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0231נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועבמעגל משאבת דלק ,מעגל משני,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0232נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועבמעגל משאבת דלק ,מעגל משני,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0233נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועבמעגל משאבת דלק ,מעגל משני,אות לא רציף  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0234נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועגדוש יתר של הטורבו או סופר צ' ר'רג במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0235נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל חיישן לחץ טורבו או חיישן סופר צ' ,ר'רצ חיישן A במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0236נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל חיישן לחץ טורבו או חיישן סופר צ' ,ר'רצ חיישן A , טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0237נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל חיישן לחץ טורבו או חיישן סופר צ' ,ר'רצ חיישן A , אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0238נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל חיישן לחץ טורבו או חיישן סופר צ' ,ר'רצ חיישן A , אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0239נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל חיישן לחץ טורבו או חיישן סופר צ' ,ר'רצ חיישן B במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0240נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל חיישן לחץ טורבו או חיישן סופר צ' ,ר'רצ חיישן B , טווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0241נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל חיישן לחץ טורבו או חיישן סופר צ' ,ר'רצ חיישן B , אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0242נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועליקוי מעגל חיישן לחץ טורבו או חיישן סופר צ' ,ר'רצ חיישן B , אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0243נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועסולונואיד שסתום ויסות לחץ טורבו או סופר 'צ ,ר'רג סולונאיד A  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0244נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועסולונואיד שסתום ויסות לחץ טורבו או סופר 'צ ,ר'רג סולונאיד A , טווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0245נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועסולונואיד שסתום ויסות לחץ טורבו או סופר 'צ ,ר'רג סולונאיד A , אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0246נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועסולונואיד שסתום ויסות לחץ טורבו או סופר 'צ ,ר'רג סולונאיד A , אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0247נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועסולונואיד שסתום ויסות לחץ טורבו או סופר 'צ ,ר'רג סולונאיד B  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0248נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועסולונואיד שסתום ויסות לחץ טורבו או סופר 'צ ,ר'רג סולונאיד B , טווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0249נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועסולונואיד שסתום ויסות לחץ טורבו או סופר 'צ ,ר'רג סולונאיד B , אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0250נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועסולונואיד שסתום ויסות לחץ טורבו או סופר 'צ ,ר'רג סולונאיד B , אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0251נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועמשאבת הזרקה,בקרת כמות- מעגל A ( מזרק /רוטור/פיקה)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0252נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועמשאבת הזרקה,בקרת כמות- מעגל A ( מזרק /רוטור/פיקה) טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0253נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועמשאבת הזרקה,בקרת כמות- מעגל A ( מזרק /רוטור/פיקה) אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0254נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועמשאבת הזרקה,בקרת כמות- מעגל A ( מזרק /רוטור/פיקה) אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0255נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועמשאבת הזרקה,בקרת כמות- מעגל A ( מזרק /רוטור/פיקה) אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0256נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועמשאבת הזרקה,בקרת כמות- מעגל B ( מזרק /רוטור/פיקה)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0257נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועמשאבת הזרקה,בקרת כמות- מעגל B ( מזרק /רוטור/פיקה) טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0258נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועמשאבת הזרקה,בקרת כמות- מעגל B ( מזרק /רוטור/פיקה) אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0259נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועמשאבת הזרקה,בקרת כמות- מעגל B ( מזרק /רוטור/פיקה) אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0260נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועמשאבת הזרקה,בקרת כמות- מעגל B ( מזרק /רוטור/פיקה) אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0261נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 1, מעגל מזרק ,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0262נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 1, מעגל מזרק ,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0263נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 1 תרומה חלשה לעבודת מנוע לעומת שאר צילינדרים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0264נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 2, מעגל מזרק ,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0265נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 2, מעגל מזרק ,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0266נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 2, תרומה חלשה לעבודת צנוע לעומת שאר צילינדרים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0267נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 3, מעגל מזרק ,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0268נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 3, מעגל מזרק ,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0269נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 3 תרומה חלשה לעבודת מנוע לעומת שאר צילינדרים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0270נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 4, מעגל מזרק ,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0271נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 4, מעגל מזרק ,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0272נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 4, תרומה חלשה לעבודת מנוע לעומת שאר צילינדרים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0273נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 5, מעגל מזרק ,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0274נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 5, מעגל מזרק ,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0275נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 5, תרומה חלשה לעבודת מנוע לעומת שאר צילינדרים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0276נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 6, מעגל מזרק ,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0277נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 6, מעגל מזרק , אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0278נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 6, תרומה חלשה לעבודת מנוע לעומת שאר צילינדרים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0279נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 7, מעגל מזרק ,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0280נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 7, מעגל מזרק ,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0281נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 7, תרומה חלשה לעבודת מנוע לעומת שאר צילינדרים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0282נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 8 , מעגל מזרק ,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0283נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 8, מעגל מזרק ,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0284נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 8, תרומה חלשה לעבודת מנוע לעומת שאר צילינדרים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0285נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 9, מעגל מזרק ,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0286נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 9, מעגל מזרק ,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0287נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 9, תרומה חלשה לעבודת מנוע לעומת שאר צילינדרים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0288נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 10, מעגל מזרק ,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0289נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 10, מעגל מזרק ,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0290נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 10, תרומה חלשה לעבודת מנוע לעומת שאר צילינדרים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0291נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 11, מעגל מזרק ,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0292נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 11, מעגל מזרק ,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0293נמצאה תקלה במערכת הזרקת הדלק במנועצילינדר 11, תרומה חלשה לעבודת מנוע לעומת שאר צילינדרים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0294נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועצילינדר 12, מעגל מזרק ,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0295נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועצילינדר 12, מעגל מזרק ,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0296נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועצילינדר 12, תרומה חלשה לעבודת מנוע לעומת שאר צילינדרים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0298נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועטמפרטורת גבוה לשמן מנוע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0300נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועזוהתה הצתה מאוחרת בצילינדר אחד או יותר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0301נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועזוהתה הצתה החטאת בעירה בצילינדר 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0302נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועזוהתה הצתה החטאת בעירה בצילינדר 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0303נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועזוהתה הצתה החטאת בעירה בצילינדר 3 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0304נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועזוהתה הצתה החטאת בעירה בצילינדר 4 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0305נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועזוהתה הצתה החטאת בעירה בצילינדר 5 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0306נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועזוהתה הצתה החטאת בעירה בצילינדר 6 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0307נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועזוהתה הצתה החטאת בעירה בצילינדר 7 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0308נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועזוהתה הצתה החטאת בעירה בצילינדר 8 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0309נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועזוהתה הצתה החטאת בעירה בצילינדר 9 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0310נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועזוהתה הצתה החטאת בעירה בצילינדר 10 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0311נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועזוהתה הצתה החטאת בעירה בצילינדר 11 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0312נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועזוהתה הצתה החטאת בעירה בצילינדר 12 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0313נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועזוהתה הצתה החטאת בעירה עם דלק נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0314נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועזוהתה הצתה החטאת בעירה בצילינדר בודד (לא זוהה הצילינדר) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0315נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמיקום גל ארכובה- ערך לא נלמד ע"י המחשב במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0316נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועזוהתה החטאת בעירה בזמן הנעה (, 1000 סל ד ראשונים) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0317נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחומרת כביש משובש לא נמצאת  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0318נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועליקוי אות במעגל חיישן כביש משובש חיישן A  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0319נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועליקוי אות במעגל חיישן כביש משובש חיישן B  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0320נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל כניסת סל"ד מנוע,מערכת הצתה או מפלג במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0321נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל כניסת סל"ד מנוע,מערכת הצתה או מפלג,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0322נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל כניסת סל"ד מנוע,מערכת הצתה או מפלג,אין אות במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0323נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל כניסת סל"ד מנוע,מערכת הצתה או מפלג,אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0324נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועבקרת חיישן נקישות,שגיאת מערכת במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0325נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל חיישן נקישות ( 1 צד 1 או חיישן בודד) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0326נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל חיישן נקישות ( 1 צד 1 או חיישן בודד ) טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0327נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל חיישן נקישות ( 1 צד 1 או חיישן בודד ) אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0328נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל חיישן נקישות ( 1 צד 1 או חיישן בודד ) אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0329נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל חיישן נקישות ( 1 צד 1 או חיישן בודד) אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0330נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל חיישן נקישות ( 2 צד 2 או חיישן בודד) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0331נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל חיישן נקישות ( 2 צד 2 או חיישן בודד ) טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0332נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל חיישן נקישות ( 2 צד 2 או חיישן בודד ) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0333נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן נקישות ( 2 צד 2) אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0334נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן נקישות ( 2 צד2) אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0335נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל ארכובה מעגל"A" במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0336נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועטווח / ביצוע חיישן מיקום גל ארכובה מעגל"A" במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0337נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל ארכובה מעגל"A"אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0338נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל ארכובה מעגל"A"אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0339נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל ארכובה מעגל"A"אות לא רציף  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0340נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל פיקות מעגל"A" ( צד 1 או חיישן בודד)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0341נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועטווח ביצוע חיישן מיקום גל פיקות מעגל"A" ( צד 1 או חיישן בודד)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0342נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל פיקות מעגל"A" ( צד 1 או חיישן בודד) אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0343נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל פיקות מעגל"A" ( צד 1 או חיישן בודד) אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0344נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל פיקות מעגל"A" ( צד 1 או חיישן בודד) אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0345נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל פיקות מעגל"A" ( צד 2)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0346נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועטווח ביצוע חיישן מיקום גל פיקות מעגל"A" ( צד 2)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0347נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל פיקות מעגל"A"(צד 2) אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0348נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל פיקות מעגל"A" ( צד 2) אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0349נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל פיקות מעגל"A" ( צד 2) אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0350נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל סליל הצתה מעגל ראשוני/משני במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0351נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל סליל הצתה מעגל"A"ראשוני משני  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0352נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל סליל הצתה מעגל"B"ראשוני משני  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0353נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל סליל הצתה מעגל"C"ראשוני משני  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0354נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל סליל הצתה מעגל"D"ראשוני משני  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0355נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל סליל הצתה מעגל"E"ראשוני משני  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0356נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל סליל הצתה מעגל"F"ראשוני משני  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0357נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל סליל הצתה מעגל"G"ראשוני משני  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0358נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל סליל הצתה מעגל"H"ראשוני משני  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0359נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל סליל הצתה מעגל"I"ראשוני משני  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0360נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל סליל הצתה מעגל"J"ראשוני משני  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0361נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל סליל הצתה מעגל"K"ראשוני משני  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0362נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמעגל סליל הצתה מעגל"L"ראשוני משני  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0365נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל פיקות מעגל"B" ( צד 1)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0366נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועטווח ביצוע חיישן מיקום גל פיקות מעגל"B" ( צד 1)  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0367נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל פיקות מעגל"B" ( צד 1) אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0368נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל פיקות מעגל"B" ( צד 1) אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0369נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל פיקות מעגל"B" ( צד 1) אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0370נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועליקוי באות רזולוציה גבוהה בייחוס התזמון A במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0371נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועייחוס תזמון רזולוציה גבוהה אות Aאותות רבים מדי  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0372נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועייחוס תזמון רזולוציה גבוהה אות Aאותות ספורים בלבד במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0373נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועייחוס תזמון רזולוציה גבוהה אות Aלסרוגין / לא יציבים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0374נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועייחוס תזמון רזולוציה גבוהה אות Aאין אות  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0375נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועייחוס תזמון רזולוציה גבוהה אות B במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0376נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועייחוס תזמון רזולוציה גבוהה אות Bאותות רבים מדי  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0377נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועייחוס תזמון רזולוציה גבוהה אות Bאותות ספורים בלבד במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0378נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועייחוס תזמון רזולוציה גבוהה אות Bלסרוגין / לא יציבים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0379נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועייחוס תזמון רזולוציה גבוהה אות Bאין אות  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0380נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמצתי להט חימום מעגל"A" במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0381נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנוענורת מעגל מצתי להט חימום  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0382נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועמצתי להט חימום מעגל"B" במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0385נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל ארכובה מעגל"B" במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0386נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועטווח / ביצוע חיישן מיקום גל ארכובה מעגל"B" במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0387נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל ארכובה מעגל"B" אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0388נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל ארכובה מעגל"B" אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0389נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל ארכובה מעגל"B"לסרוגין  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0390נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועחיישן מיקום גל ארכובה מעגל"A" ( צד /) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0391נמצאה תקלה במערכת ההצתה במנועטווח / ביצוע חיישן מיקום גל ארכובה מעגל"A" ( צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0392נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירחיישן מיקום גל ארכובה מעגל"A"אות נמוך ( צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0393נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירחיישן מיקום גל ארכובה מעגל"A"אות גבוה (צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0394נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירחיישן מיקום גל ארכובה מעגל"A"אות לא רציף (צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0400נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירזרימת שסתום EGR במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0401נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירזוהתה זרימה בלתי מספקת של שסתום EGR במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0402נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירזוהתה זרימה מוגברת מדי של שסתום EGR במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0403נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל בקרת שסתום EGR במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0404נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירטווח / ביצועים מעגל בקרת שסתום EGR במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0405נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל חיישן EGR חיישן A אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0406נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל חיישן EGR חיישן A אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0407נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל חיישן EGR חיישן B אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0408נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל חיישן EGR חיישן B אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0409נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל חיישן EGR חיישן A  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0410נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת הזרקת אויר משנית  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0411נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת הזרקת אויר משנית - זוהתה בעיית זרימה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0412נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת הזרקת אויר משנית מעגל שסתום החלפה"A" במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0413נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת הזרקת אויר משנית שסתום החלפה"A" – מעגל פתוח (נתק) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0414נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת הזרקת אויר משנית שסתום החלפה"A" – מעגל מקוצר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0415נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת הזרקת אויר משנית מעגל שסתום החלפה"B"  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0416נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת הזרקת אויר משנית מעגל שסתום החלפה"B" – מעגל פתוח (נתק) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0417נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת הזרקת אויר משנית מעגל שסתום החלפה"B" – מעגל מקוצר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0418נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת הזרקת אויר משנית מעגל A במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0419נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת הזרקת אויר משנית מעגל B במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0420נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויריעילות ממיר קטליטי מתחת לגבול התחתון (צד )1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0421נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויריעילות מערכת ממיר קטליטי מחומם מתחת לגבול התחתון (צד )1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0422נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויריעילות מערכת ממיר קטליטי ראשי מתחת לגבול התחתון (צד )1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0423נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויריעילות ממיר קטליטי מחומם מתחת לגבול התחתון ( צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0424נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירטמפרטורת ממיר קטליטי מחומם מתחת לגבול תחתון (צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0425נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירחיישן טמפרטורת ממיר קטליטי (צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0426נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירטווח / ביצוע חיישן טמפרטורת ממיר קטליטי (צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0427נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירחיישן טמפרטורת ממיר קטליטי (צד ) 1 אות כניסה נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0428נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירחיישן טמפרטורת ממיר קטליטי (צד ) 1 אות כניסה גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0429נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל בקרת חימום ממיר קטליטי ליקוי (צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0430נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויריעילות ממיר קטליטי מתחת לגבול התחתון (צד )2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0431נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויריעילות מערכת ממיר קטליטי מחומם מתחת לגבול התחתון (צד )2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0432נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויריעילות מערכת ממיר קטליטי ראשי מתחת לגבול התחתון (צד )2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0433נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויריעילות ממיר קטליטי מחומם מתחת לגבול התחתון ( צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0434נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירטמפרטורת ממיר קטליטי מחומם מתחת לגבול תחתון (צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0435נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירחיישן טמפרטורת ממיר קטליטי - ליקוי (צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0436נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירחיישן טמפרטורת ממיר קטליטי טווח / ביצועים (צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0437נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירחיישן טמפרטורת ממיר קטליטי (צד ) 2 אות כניסה נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0438נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירחיישן טמפרטורת ממיר קטליטי (צד ) 2 אות כניסה גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0439נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירליקוי מעגל בקרת חימום ממיר קטליטי (צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0440נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת בקרת זיהום אדי דלק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0441נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת בקרת זיהום אדי דלק זוהתה דליפה (דליפה קטנה) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0442נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת בקרת זיהום אדים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0443נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל בקרת שסתום מערכת בקרת זיהום אדים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0444נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל בקרת שסתום מערכת בקרת זיהום אדים מעגל פתוח (נתק) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0445נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל בקרת שסתום מערכת בקרת זיהום אדים מעגל מקוצר (קצר) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0446נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת בקרת זיהום אדים מעגל בקרת אוורור פתוח במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0447נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת בקרת זיהום אדים מעגל בקרת אוורור מעגל פתוח (נתק) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0448נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת בקרת זיהום אדים מעגל בקרת אוורור מעגל מקוצר (קצר) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0449נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת בקרת זיהום אדים שסתום אוורור/מעגל סולונואיד במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0450נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת בקרת זיהום אדים חיישן לחץ /מתג במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0451נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת בקרת זיהום אדים חיישן לחץ /מתגטווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0452נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת בקרת זיהום אדים - חיישן לחץ/מתג אות כניסה נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0453נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת בקרת זיהום אדים - חיישן לחץ/מתג אות כניסה גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0454נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת בקרת זיהום אדים חיישן לחץ ליקוי לסירוגין  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0455נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת בקרת זיהום אדים - זוהתה דליפה (דליפה גדולה) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0456נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת בקרת זיהום אדים - זוהתה דליפה (קטנה מאוד) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0457נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת בקרת זיהום אדים - זוהתה דליפה (מכסה מיכל דלק משוחרר/פתוח) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0460נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל חיישן גובה דלק  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0461נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל חיישן גובה דלק טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0462נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל חיישן גובה דלק אות כניסה נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0463נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל חיישן גובה דלק אות כניסה גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0464נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל חיישן גובה דלק תקלה לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0465נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל חיישן זרימה - ניקוז אדי דלק - EVAP במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0466נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל חיישן זרימה - ניקוז אדי דלק - EVAP טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0467נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל חיישן זרימה - ניקוז אדי דלק -EVAP אות כניסה נמוךבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0468נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל חיישן זרימה - ניקוז אדי דלק -EVAP אות כניסה גבוהבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0469נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל חיישן זרימה - ניקוז אדי דלק- EVAP תקלה לסירוגין  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0470נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירחיישן לחץ גזי פליטה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0471נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירחיישן לחץ גזי פליטה טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0472נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירחיישן לחץ גזי פליטה אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0473נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירחיישן לחץ גזי פליטה אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0474נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירחיישן לחץ גזי פליטה תקלה לסירוגין  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0475נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירשסתום בקרת לחץ גזי פליטה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0476נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירשסתום בקרת לחץ גזי פליטה טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0477נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירשסתום בקרת לחץ גזי פליטה אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0478נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירשסתום בקרת לחץ גזי פליטה אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0479נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירשסתום בקרה לחץ גזי פליטה תקלה לסירוגין  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0480נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמאוורר קירור מנוע 1 בקרת מעגל לא תקין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0481נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמאוורר קירור מנוע 2 בקרת מעגל לא תקין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0482נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמאוורר קירור מנוע 3 בקרת מעגל לא תקין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0483נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירבדיקת עבודה הגיונית של מאוורר קירור מנוע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0484נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל מאוורר מערכת קירור מנוע זרם גבוה מידי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0485נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמעגל מאוורר מערכת קירור מנוע מתח / ארקה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0486נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירתקלה במעגל חיישן B במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0487נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירליקוי במעגל בקרת מצב שסתום של מחזור גזי פליטהבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0488נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירליקוי במעגל בקרת מצב שסתום של מחזור גזי פליטה טווח ביצועיםבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0489נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירליקוי במעגל בקרת מחזור גזי פליטה אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0490נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירליקוי במעגל בקרת מחזור גזי פליטה אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0491נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת הזרקת איור משנית - זרימה לא מספקת (צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0492נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת הזרקת איור משנית - זרימה לא מספקת(צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0493נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמהירות יתר במאוורר מנוע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0494נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמהירות נמוכה במאוורר מנוע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0495נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמהירות מאוורר גבוהה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0496נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת EVAP ניקוז-זרימה גבוהה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0497נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת EVAP ניקוז-זרימה נמוכה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0498נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת EVAP - בקרת שסתום אוורור –מעגל נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0499נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אווירמערכת EVAP - בקרת שסתום אוורור –מעגל גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0500נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבחיישן מהירות רכב במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0501נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבחיישן מהירות רכב טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0502נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבחיישן מהירות רכב מעגל כניסה אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0503נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבחיישן מהירות רכב אות כניסה - בלתי צפוי/ גבוה -לסירוגיןבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0504נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבליקוי בתאום בין מתג אור בלם 1 למתג 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0505נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמערכת בקרת סל"ד סרק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0506נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמערכת שסתום בקרת סרק – סל ד נמוך מהמצופה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0507נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמערכת שסתום בקרת סרק – סל ד גבוה מהמצופה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0508נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמערכת שסתום בקרת סרק - אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0509נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמערכת שסתום בקרת סרק - אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0510נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמתג מיקום מצערת סגור במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0511נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל בקרה שסתום בקרת סרק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0512נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל בקשת התנעה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0513נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמפתח אימובילייזר לא נכון (ממתין לאישור אימובילייזר) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0515נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן טמפ' מצבר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0516נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן טמפ' מצבר - אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0517נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן טמפ' מצבר-אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0518נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל שסתום בקרת סרק - תקלה לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0519נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל שסתום בקרת סרק - תקלת ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0520נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל מתג/חיישן לחץ שמן מנוע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0521נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל מתג/חיישן לחץ שמן מנוע טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0522נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל מתג/חיישן לחץ שמן מנוע - אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0523נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל מתג/חיישן לחץ שמן מנוע - אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0524נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבלחץ שמן מנוע נמוך מדי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0525נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל בקרת מפעיל בקרת שיוט-טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0526נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן מהירות מאוורר מנוע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0527נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן מהירות מאוורר מנוע- טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0528נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן מהירות מאוורר מנוע- אות חסרבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0529נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן מהירות מאוורר מנוע –תקלה לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0530נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן לחץ קרר - מיזוג אויר - מעגל חיישן 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0531נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן לחץ קרר - מיזוג אויר- טווח ביצועים( מעגל חיישן 1 )  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0532נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן לחץ קרר מיזוג אויר - אות כניסה נמוכה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0533נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן לחץ קרר מיזוג אויר – אות כניסה גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0534נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבאיבוד קרר - מערכת מיזוג אויר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0535נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבתקלה במעגל חיישן טמפרטורת מאדה (מיזוג אוויר) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0536נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבתקלה במעגל חיישן טמפרטורת מאדה (מיזוג אוויר) טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0537נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבתקלה במעגל חיישן טמפרטורת מאדה (מיזוג אוויר) אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0538נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבתקלה במעגל חיישן טמפרטורת מאדה (מיזוג אוויר ) אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0539נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבתקלה במעגל חיישן טמפרטורת מאדה (מיזוג אוויר) תקלה לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0540נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבתקלה במעגל מחמם אויר יניקה (צד )1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0541נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבתקלה במעגל מחמם אויר יניקה (צד 1) אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0542נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבתקלה במעגל מחמם אויר יניקה (צד 1) אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0544נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבתקלה במעגל חיישן טמפרטורת גזי פליטה (צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0545נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן טמפרטורת גזי פליטה אות נמוך (צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0546נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן טמפרטורת גזי פליטה אות גבוה (צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0547נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן טמפרטורת גזי פליטה (צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0548נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן טמפרטורת גזי פליטה מתח נמוך (צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0549נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן טמפרטורת גזי פליטה מתח גבוה (צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0550נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן לחץ הגה כח במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0551נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן לחץ הגה כח טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0552נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן לחץ הגה כח אות נמוכה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0553נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן לחץ הגה כח אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0554נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן לחץ הגה כח תקלה לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0555נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן לחץ מגבר בלם - תקלה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0556נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן לחץ מגבר בלם- טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0557נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן לחץ מגבר בלם- אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0558נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן לחץ מגבר בלם- אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0559נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל חיישן לחץ מגבר בלם- תקלה לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0560נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמתח מערכת במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0561נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמתח מערכת לא יציב במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0562נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמתח מערכת נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0563נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמתח מערכת גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0564נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל אות כניסה מתג בקרת שיוט במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0565נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל מתג בקרת שיוט (מתג on) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0566נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל מתג בקרת שיוט (מתג off) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0567נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל מתג בקרת שיוט (מתג resume) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0568נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל מתג בקרת שיוט (מתג set) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0569נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל מתג בקרת שיוט (מתג Coast) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0570נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל מתג בקרת שיוט מ( תג accelerate) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0571נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל מתג אור בלם -מתג "A"במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0572נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל מתג אור בלם -מתג "A" אות נמוךבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0573נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל מתג אור בלם -מתג "A" אות גבוהבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0574נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמערכת בקרת שיוט – מהירות הרכב גבוהה מדי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0575נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט - מעגל כניסה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0576נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט מעגל כניסה -אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0577נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט מעגל כניסה -אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0578נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט מתג רב תפקודי –מעגל תקוע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0579נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט מתג רב תפקודי –טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0580נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט מתג רב תפקודי –אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0581נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט מתג רב תפקודי –אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0582נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבנתק/קצר במעגל בקרת וואקום בקרת שיוט במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0583נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל בקרת וואקום בקרת שיוט- אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0584נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל בקרת וואקום בקרת שיוט- אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0585נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט מתג רב תפקודי בעיית תאום בין מתגים A / B במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0586נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט-בקרת שחרור ואקום –מעגל פתוח במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0587נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט-בקרת שחרור ואקום –אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0588נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט-בקרת שחרור ואקום –אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0589נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט מתג רב תפקודי -מעגל אות מתג Bבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0590נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט מתג רב תפקודי - מעגל אות מתג B - מעגל תקוע  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0591נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט מתג רב תפקודי -מעגל אות מתג B - טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0592נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט מתג רב תפקודי - מעגל אות מתג B - אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0593נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט מתג רב תפקודי -מעגל אות מתג B - אות גבוהבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0594נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט-מעגל בקרת סרבו - מעגל פתוח במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0595נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט-מעגל בקרת סרבו - אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0596נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבבקרת שיוט-מעגל בקרת סרבו - אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0597נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבנתק במעגל בקרת חימום תרמוסטט במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0598נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל בקרת חימום תרמוסטט אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0599נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבמעגל בקרת חימום תרמוסטט אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0600נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבליקוי בתקשורת סריאלית (טורית) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0601נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכבתקלה פנימית בתוך מודול בקרה פנימית של מחשב מנוע – הזיכרון הראה כמה שגיאות במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0602נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירתקלה בתכנות יחידת בקרת ניהול מנוע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0603נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירתקלה בשמירת זיכרון חי במודול בקרה פנימי של מחשב ניהול מנוע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0604נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי בבקרה הפנימית של המחשב (RAM) ליקוי במעגל זיכרון במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0605נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי בבקרה הפנימית של המחשב (ROM) ליקוי במעגל זיכרון במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0606נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי מעבד במחשב ECM/PCM במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0607נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי ביצועים במחשב בקרת מנוע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0608נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמחשב ניהול מנוע - ליקוי ביציאת אות VSS יציאה A ( אות מהירות נסיעה) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0609נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמחשב ניהול מנוע - ליקוי ביציאת אות VSS יציאה B ( אות מהירות נסיעה) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0610נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במחשב ניהול מנוע - באפשרויות רכב  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0611נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי בביצועי מודול בקרת מזרקי דלק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0612נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במודול בקרת מזרקי דלק-ליקוי בבקרת ממסר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0613נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעבד מחשב גיר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0614נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיראין התאמה בין מחשב גיר למחשב מנוע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0615נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל ממסר מתנע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0616נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל ממסר מתנע אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0617נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל ממסר מתנע אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0618נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמחשב בקרת דלק אלטרנטיבי (דו דלקי ) תקלה במעגל KAM במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0619נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמחשב בקרת דלק אלטרנטיבי (דו דלקי ) תקלה במעגל RAM / ROM במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0620נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת גנראטור/אלטרנאטור במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0621נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירנורת אלטרנטור (טעינה) מעגל בקרת טרמינל L במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0622נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירשדה אלטרנטור (טעינה) מעגל בקרת טרמינל F במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0623נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת נורת אלטרנטור במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0624נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת נורת מכסה דלק פתוח במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0625נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירשדה אלטרנטור (טעינה) מעגל בקרת טרמינל F אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0626נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירשדה אלטרנטור (טעינה) מעגל בקרת טרמינל F אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0627נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל משאבת דלק A - מעגל בקרה -נתק  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0628נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל משאבת דלק A - מעגל בקרה –אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0629נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל משאבת דלק A - מעגל בקרה –אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0630נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמספר שילדה VIN לא מתוכנת או לא מתאים במחשב ECM/PCM במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0631נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמספר שילדה VIN לא מתוכנת או לא מתאים במחשב TCM במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0632נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירקילומטרז' לא מתוכנת (אודומטר) במחשב מנוע ECM/PCM במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0633נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמפתח אימובילייזר לא מתוכנת במחשב מנועECM/PCM  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0634נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירטמפרטורת עבודה גבוהה מידי ECM/PCM/TCM במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0635נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת הגה כח במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0636נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת הגה כח אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0637נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת הגה כח אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0638נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת מפעיל מצערת - טווח/ ביצועים (צד ) 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0639נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת מפעיל מצערת - טווח/ ביצועים (צד ) 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0640נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת חימום אוויר יניקה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0641נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירנתק במעגל מתח יחוס לחיישנים מעגל A במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0642נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיראות נמוך במעגל מתח יחוס לחיישנים מעגל A במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0643נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיראות גבוה במעגל מתח יחוס לחיישנים מעגל A במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0644נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירתצוגת נהג (לוח שעונים) ליקוי מעגל תקשורת טורית במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0645נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת ממסר מצמד של מדחס מיזוג אוויר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0646נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת ממסר מצמד של מדחס מיזוג אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0647נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת ממסר מצמד של מדחס מיזוג אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0648נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת נורת אימובילייזר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0649נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת נורת בקרת מהירות במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0650נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת נורת תקלות MIL במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0651נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירנתק במעגל מתח יחוס לחיישנים מעגל B במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0652נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיראות נמוך במעגל מתח יחוס לחיישנים מעגל B במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0653נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיראות גבוה במעגל מתח יחוס לחיישנים מעגל B במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0654נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל יציאת אות סל"ד מנוע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0655נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי מעגל יציאת אות נורת חום מנוע  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0656נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל יציאת גובה דלק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0657נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירנתק/קצר במעגל מתח אספקה למפעיל במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0658נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיראות נמוך במעגל מתח אספקה למפעיל במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0659נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיראות גבוה במעגל מתח אספקה למפעיל במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0660נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת מפעיל סעפת יניקה משתנה ( צד ) 1 נתק במעגל במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0661נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת מפעיל סעפת יניקה משתנה ( צד ) 1 אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0662נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת מפעיל סעפת יניקה משתנה ( צד ) 1 אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0663נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת מפעיל סעפת יניקה משתנה ( צד ) 2 נתק במעגל במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0664נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת מפעיל סעפת יניקה משתנה ( צד ) 2 אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0665נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמעגל בקרת מפעיל סעפת יניקה משתנה ( צד ) 2 אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0666נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל חיישן טמפרטורה פנימית של מחשב מנוע/מחשב גיר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0667נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל חיישן טמפרטורה פנימית של מחשב מנוע/מחשב גיר - טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0668נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל חיישן טמפרטורה פנימית של מחשב מנוע/מחשב גיר- אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0669נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל חיישן טמפרטורה פנימית של מחשב מנוע/מחשב גיר- אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0670נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל בקרה - מודול מצתי להט במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0671נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל מצת להט –צילינדר 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0672נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל מצת להט –צילינדר 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0673נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל מצת להט –צילינדר 3 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0674נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל מצת להט –צילינדר 4 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0675נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל מצת להט –צילינדר 5 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0676נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל מצת להט –צילינדר 6 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0677נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל מצת להט –צילינדר 7 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0678נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל מצת להט –צילינדר 8 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0679נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל מצת להט –צילינדר 9 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0680נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל מצת להט –צילינדר 10 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0681נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל מצת להט –צילינדר 11 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0682נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל מצת לה –ט צילינדר 12 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0683נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל תקשורת יחידת בקרת מצתי להט למחשב מנוע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0684נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל תקשורת יחידת בקרת מצתי להט למחשב מנוע -טווח ביצועיםבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0685נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירנתק במעגל ממסר הספקת מתח (+) של מחשב בקרת מנוע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0686נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל ממסר הספקת מתח (+) של מחשב בקרת מנוע אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0687נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל ממסר הספקת מתח (+) של מחשב בקרת מנוע אות גובה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0688נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירנתק במעגל חישת ממסר הספקת מתח (+) של מחשב מנוע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0689נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל חישת ממסר הספקת מתח (+) של מחשב מנוע- אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0690נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירליקוי במעגל חישת ממסר הספקת מתח (+) של מחשב מנוע- אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0691נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמאוורר – 1 מעגל בקרה - אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0692נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמאוורר – 1 מעגל בקרה - אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0693נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמאוורר – 2 מעגל בקרה - אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0694נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמאוורר – 2 מעגל בקרה - אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0695נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמאוורר – 3 מעגל בקרה - אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0696נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמאוורר – 3 מעגל בקרה - אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0697נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירנתק במעגל יחוס מתח לחיישנים – מעגל C  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0698נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיראות נמוך במעגל יחוס מתח לחיישנים - מעגל C  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0699נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיראות גבוה במעגל יחוס מתח לחיישנים -מעגל C במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0700נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגירמערכת בקרת ממסרה אוטומטית בקשה MIL במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0701נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםמערכת בקרת ממסרה אוטומטית –טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0702נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםמערכת בקרת ממסרה אוטומטית תקלה חשמלית  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0703נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג בלם –מעגל B במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0704נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל אות כניסה - מתג מצמד במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0705נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםתקלה במעגל מתג מצב גיר (אות כניסהPRNDL) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0706נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםתקלה במעגל מתג מצב גיר (אות כניסהPRNDL) טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0707נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםתקלה במעגל מתג מצב גיר (אות כניסהPRNDL) אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0708נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםתקלה במעגל מתג מצב גיר (אות כניסהPRNDL) אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0709נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםתקלה במעגל מתג מצב גיר (אות כניסהPRNDL) תקלה לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0710נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן טמפרטורת שמן ממסרה אוטומטית-מעגל A  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0711נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן טמפרטורת שמן ממסרה אוטומטית-מעגל A - טווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0712נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםמעגל חיישן טמפרטורת שמן ממסרה אוטומטית -אות נמוכהבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0713נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםמעגל חיישן טמפרטורת שמן ממסרה אוטומטית אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0714נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל חיישן טמפרטורת שמן ממסרה אוטומטית לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0715נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן מהירות טורבינה/ גל כניסה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0716נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן מהירות טורבינה/ גל כניסה –טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0717נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן מהירות טורבינה/ גל כניסה –אות חסר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0718נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן מהירות טורבינה/ גל כניסה -תקלה לסירוגיןבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0719נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל מתג בלם B אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0720נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל חיישן מהירות גל יציאה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0721נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל חיישן מהירות גל יציאה - טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0722נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל חיישן מהירות גל יציאה -אין אות במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0723נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל חיישן מהירות גל יציאה - תקלה לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0724נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מתג בלם B אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0725נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל כניסה אות מהירות מנוע ( )ד"סל במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0726נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל כניסה אות מהירות מנוע ( - )ד"סל טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0727נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל כניסה אות מהירות מנוע ( - )ד"סל אין אות במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0728נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל כניסה אות מהירות מנוע ( - )ד"סל לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0729נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםיחס גיר לא נכון בהילוך 6 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0730נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםיחס גיר לא נכון במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0731נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםיחס גיר לא נכון בהילוך 1 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0732נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםיחס גיר לא נכון בהילוך 2 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0733נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםיחס גיר לא נכון בהילוך 3 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0734נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםיחס גיר לא נכון בהילוך 4 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0735נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםיחס גיר לא נכון בהילוך 5 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0736נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםיחס גיר לא נכון בהילוך רברס במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0737נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל יציאת מהירות מנוע ממחשב TCM במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0738נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל יציאת מהירות מנוע ממחשב TCM אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0739נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל יציאת מהירות מנוע ממחשב TCM אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0740נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצמד ממיר מומנט-נתק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0741נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצמד ממיר מומנט-ביצועים או תקוע במצב OFF  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0742נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצמד ממיר מומנט-ביצועים או תקוע במצב ON במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0743נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל מצמד ממיר מומנט תקלה חשמלית  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0744נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםמעגל מצמד ממיר מומנט מעגל תקלה לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0745נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד בקרת לחץ A במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0746נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד בקרת לחץ A ביצועים או נתקע סגור במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0747נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד בקרת לחץ Aנתקע פתוח במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0748נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד בקרת לחץ Aתקלה חשמלית במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0749נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד בקרת לחץ A-תקלה לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0750נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים A במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0751נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים A ב - יצועים או נתקע במצב OFF  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0752נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים A - נתקע במצב ON  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0753נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים A תקלה חשמלית  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0754נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים A תקלה לסירוגין  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0755נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים B במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0756נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים B - ביצועים או נתקע במצב OFF  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0757נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים B - נתקע במצב ON  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0758נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים B תקלה חשמלית  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0759נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים B תקלה לסירוגין  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0760נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים C במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0761נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים C - ביצועים או נתקע במצב OFF  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0762נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים C - נתקע במצב ON  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0763נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים C תקלה חשמלית  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0764נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים C תקלה לסירוגין  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0765נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים D במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0766נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים D - ביצועים או נתקע במצב OFF  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0767נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים D - נתקע במצב ON  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0768נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים D תקלה חשמלית  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0769נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים D תקלה לסירוגין  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0770נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים E במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0771נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים E - ביצועים או נתקע במצב OFF  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0772נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים E - נתקע במצב ON  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0773נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים E תקלה חשמלית  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0774נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד העברת הילוכים E תקלה לסירוגין  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0775נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד בקרת לחץ B במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0776נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד בקרת לחץ B - ביצועים או נתקע במצב OFF  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0777נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד בקרת לחץ Bנתקע במצב ON  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0778נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד בקרת לחץ Bתקלה חשמלית  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0779נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד בקרת לחץ B תקלה לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0780נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםטעות בהעברת הילוכים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0781נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםהעברה הילוך ראשון- שני במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0782נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםהעברה הילוך שני-שלישי  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0783נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםהעברה הילוך שלישי- רביעי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0784נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםהעברה הילוך רביעי - חמישי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0785נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בסולונואיד העברה /תזמון במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0786נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בסולונואיד העברה /תזמון - טווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0787נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בסולונואיד העברה /תזמון-אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0788נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בסולונואיד העברה /תזמון-אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0789נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בסולונואיד העברה /תזמון-תקלה לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0790נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג ביצועים/נורמאלי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0791נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל חיישן מהירות / ציר משני - מעגל A  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0792נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל חיישן מהירות / ציר משני - מעגל A - טווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0793נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל חיישן מהירות / ציר משני - מעגל A -אין אות במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0794נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל חיישן מהירות / ציר משני - מעגל A-תקלה לסירוגין  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0795נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד בקרת לחץ C במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0796נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד בקרת לחץ C - ביצועים או נתקע במצב OFF  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0797נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד בקרת לחץ Cנתקע במצב ON  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0798נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד בקרת לחץ Cתקלה חשמלית  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0799נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי סולונואיד בקרת לחץ C תקלה לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0800נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במערכת בקרת העברת כוח (נורת תקלות) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0801נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםנתק/קצר במעגל בקרת מניעת הילוך אחורי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0802נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםנתק/קצר במעגל בקשת נורת תקלות במערכת בקרת תיבת הילוכים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0803נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוכים 43922 ( דילוג על הילוך) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0804נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת נורת הילוכים 43922 ( דילוג על הילוך) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0805נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל חיישן מיקום מצמד במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0806נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל חיישן מיקום מצמד - טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0807נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל חיישן מיקום מצמד- אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0808נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל חיישן מיקום מצמד- אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0809נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מעגל חיישן מיקום מצמד- תקלה לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0810נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםשגיאה במעגל חיישן מיקום מצמד במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0811נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםהחלקת יתר של המצמד  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0812נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל כניסה הילוך אחורי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0813נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל יציאה הילוך אחורי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0814נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל תצוגת הילוכים אוטומטית במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0815נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג העלאת הילוכים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0816נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג הורדת הילוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0817נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל ניתוק מתנע במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0818נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל כניסה של מתג ניתוק מערכת העברת הכוח במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0819נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בתיאום בין מתג הילוכים מעלה- מטה וטווח תיבת הילוכים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0820נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן מיקום ידית הילוכים X-Y במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0821נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן מיקום ידית הילוכים X  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0822נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן מיקום ידית הילוכים Y במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0823נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן מיקום ידית הילוכים X לסירוגין  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0824נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן מיקום ידית הילוכים Y לסירוגין  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0825נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במפסק משיכה / דחיפה ידית הילוכים (הילוך מקדים) במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0826נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג הילוך מעלה-מטה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0827נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג הילוך מעלה-מטה ,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0828נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג הילוך מעלה-מטה,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0830נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל דוושת מצמד ,מעגל A במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0831נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל דוושת מצמד ,מעגל A אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0832נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל דוושת מצמד ,מעגל A אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0833נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל דוושת מצמד ,מעגל B במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0834נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל דוושת מצמד ,מעגל B אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0835נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל דוושת מצמד ,מעגל B אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0836נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפסק 4WD 4X4 במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0837נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפסק 4WD 4X4 טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0838נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפסק 4WD 4X4 אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0839נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפסק 4WD 4X4 אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0840נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל A  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0841נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל A טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0842נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל A אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0843נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל A אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0844נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל A לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0845נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל B  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0846נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל B טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0847נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל B אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0848נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל B אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0849נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל B ליקוי לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0850נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל כניסה של מתג סרק/חנייה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0851נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל כניסה של מתג סרק/חנייה, אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0852נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל כניסה של מתג סרק/חנייה,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0853נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל כניסת מתג נסיעה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0854נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל כניסת מתג נסיעה אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0855נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל כניסת מתג נסיעה אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0856נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי באות כניסה של מערכת בקרת יציבות במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0857נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי אות כניסה של מערכת בקרת יציבות,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0858נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי אות כניסה במערכת בקרת יציבות, אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0859נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי אות כניסה במערכת בקרת יציבות, אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0860נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל תקשורת מחשב גיר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0861נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל תקשורת מחשב גיר,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0862נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל תקשורת מחשב גיר א, ות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0863נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל תקשורת מחשב תיבת הילוכים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0864נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל תקשורת מחשב תיבת הילוכים,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0865נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בתקשורת מחשב תיבת הילוכים,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0866נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בתקשורת מחשב תיבת הילוכים,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0867נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בלחץ שמן תיבת הילוכים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0868נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בלחץ שמן תיבת הילוכים,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0869 נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בלחץ שמן תיבת הילוכים,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
 P0870נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים C במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0871 נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים C ,טווח ביצועיםבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0872נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים C,אות נמוךבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0873נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים C ,אות גבוהבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0874נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים C ,אות לא רציףבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0875נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים Dבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0876נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים D ,טווח ביצועיםבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0877נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים D , אות נמוךבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0878נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים D , אות גבוהבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0879נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים D , אות לא רציףבמקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0880נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במתח כניסה למחשב תיבת הילוכים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0881נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי באות כניסה למחשב תיבת הילוכים,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0882נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי באות כניסה למחשב תיבת הילוכים,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0883נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי באות כניסה למחשב תיבת הילוכים,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0884נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי באות כניסה למחשב תיבת הילוכים,אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0885נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל ממסר הספקת מתח למחשב תיבת הילוכים,נתק/ קצר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0886נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל ממסר הספקת מתח למחשב תיבת הילוכים,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0887נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל ממסר הספקת מתח למחשב תיבת הילוכים,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0888נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חישת ממסר הספקת מתח למחשב תיבת הילוכים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0889נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חישת ממסר הספקת מתח למחשב תיבת הילוכים,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0890נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חישת ממסר הספקת מתח למחשב תיבת הילוכים,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0891נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חישת ממסר הספקת מתח למחשב תיבת הילוכים,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0892נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חישת ממסר הספקת מתח למחשב תיבת הילוכים,אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0893נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםמספר הילוכים משולבים בו זמנית במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0894נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםהילוכים מחליקים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0895נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםזמן החלפת ההילוך קצר מדי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0896נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםזמן החלפת ההילוך ארוך מדי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0897נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםשמן תיבת הילוכים לא תקין,ישן במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0898נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקשת הדלקת נורת תקלות במערכת בקרת תיבת הילוכים,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0899נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקשת הדלקת נורת תקלות במערכת בקרת תיבת הילוכים,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0900נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפעיל מצמד,נתק/ קצר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0901נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפעיל מצמד,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0902נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפעיל מצמד,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0903נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפעיל מצמד,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0904נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצב בחירת העברת הילוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0905נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצב בחירת העברת הילוך,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0906נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצב בחירת העברת הילוך,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0907נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצב בחירת העברת הילוך,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0908נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצב בחירת העברת הילוך,אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0909נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בבקרת מצב בחירת העברת הילוך, במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0910נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפעיל בחירת העברת הילוך,קצר/ נתק במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0911נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפעיל בחירת העברת הילוך,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0912נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפעיל בחירת העברת הילוך,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0913נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפעיל בחירת העברת הילוך,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0914נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצב ידית הילוכים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0915נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצב ידית הילוכים,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0916נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצב ידית הילוכים,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0917נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצב ידית הילוכים,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0918נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצב ידית הילוכים,אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0919נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בבקרת מצב ידית הילוכים,טעות במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0920נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפעיל העברת הילוכים קדימה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0921נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בביצועי/טווח במעגל מפעיל העברת הילוכים קדימה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0922נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפעיל העברת הילוכים קדימה,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0923נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפעיל העברת הילוכים קדימה,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0924נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפעיל העברת הילוכים אחורה,נתק /קצר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0925נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפעיל העברת הילוכים אחורה,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0926נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפעיל העברת הילוכים אחורה,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0927נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מפעיל העברת הילוכים אחורה,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0928נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד נעילת ידית הילוכים,נתק/ קצר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0929נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד נעילת ידית הילוכים,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0930נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד נעילת ידית הילוכים,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0931נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד נעילת ידית הילוכים,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0932נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן לחץ הידראולי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0933נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן לחץ הידראולי,נתק /קצר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0934נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן לחץ הידראולי,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0935נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן לחץ הידראולי,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0936נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן לחץ הידראולי,אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0937נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן טמפרטורה שמן הידראולי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0938נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן טמפרטורה שמן הידראולי,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0939נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן טמפרטורה שמן הידראולי,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0940נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן טמפרטורה שמן הידראולי,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0941נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל חיישן טמפרטורה שמן הידראולי,אות לא רציף במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0942נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי ביחידת לחץ הידראולי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0943נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי ביחידת לחץ הידראולית ,זמן מחזור קצר מדיי במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0944נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי ביחידת לחץ הידראולי,איבוד לחץ במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0945נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל ממסר משאבה הידראולית,נתק /קצר במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0946נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל ממסר משאבה הידראולית,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0947נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל ממסר משאבה הידראולית,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0948נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל ממסר משאבה הידראולית,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0949נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במערכת העברת הילוכים אוטומטית ,לימוד התאמות לא הושלם במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0950נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בקרה במערכת העברת הילוכים אוטומטית  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0951נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בקרה במערכת העברת הילוכים אוטומטית,טווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0952נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בקרה במערכת העברת הילוכים אוטומטית,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0953נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בקרה במערכת העברת הילוכים אוטומטית ,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0954נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי בקרה במערכת העברת הילוכים אוטומטית ,לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0955נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצב ידני של תיבה אוטומטית במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0956נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצב ידני של תיבה אוטומטית,טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0957נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצב ידני של תיבה אוטומטית,אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0958נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצב ידני של תיבה אוטומטית,אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0959נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל מצב ידני של תיבה אוטומטית,לסירוגין במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0960נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ A נתק/קצר  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0961נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ Aטווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0962נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ A,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0963נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ A , אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0964נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ B,נתק/קצר  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0965נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ B,טווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0966נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ B,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0967נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ B,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0968נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ C,קצר/נתק  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0969נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ C,טווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0970נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ C,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0971נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ C,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0972נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך A , טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0973נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך A , אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0974נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך A , אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0975נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך B , טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0976נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך B , אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0977נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך B , אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0978נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך C , טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0979נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך C , אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0980נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך C , אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0981נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך D , טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0982נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך D , אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0983נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך D , אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0984נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך E , טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0985נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך E , אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0986נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך E , אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0987נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים E במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0988נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים E,טווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0989נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים E,אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0990נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים E,אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0991נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים E,לסירוגין  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0992נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים F  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0993נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים F , טווח ביצועים  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0994נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים F , אות נמוך  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0995נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים F , אות גבוה  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0996נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים F , לסירוגין  במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0997נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד החלפת הילוך F , טווח ביצועים במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0998נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד החלפת הילוך F , אות נמוך במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור
P0999נמצאה תקלה בתיבת ההילוכיםליקוי במעגל בקרת סולנואיד החלפת הילוך F , אות גבוה במקרה ונורת תקלה צהובה/אדומה נדלקה יש לגשת למוסך לשם בירור

תקן OBD - משמעות ואופן השימוש

OBD זוהי מערכת חכמה ומובנית במחשבי הרכב לשם אבחון עצמי של תקלות שונות ברכב (במקור הרכיב נועד לזהות אם מדובר ברכב אשר מזהם את הסביבה). באמצעות חיבור סורק OBD אל הרכב – אותו מחברים אל השקע אשר לרוב נמצא מתחת להגה (במקרים מסוימים נצטרך להרים את המכסה). על מנת לראות את התקלה יש להיות מחוברים לבלוטוס בטלפון הנייד שלכם ולהוריד אפליקציה ייעודית שמתממשקת עם רכיב ה-OBD כגון: Engie, Torque ולאחר מכן נקבל את קוד התקלה (DTC) שייתן לנו אינדקציה כללית על מהות הבעיה.

הקוד בנוי מ-5 תווים. התו הראשון (אות באנגלית), מציין את האזור העיקרי ברכב בו קיימת התקלה. כאשר מרבית התקלות קשורות לתו P.

אותאזור ברכב (אנגלית)אזור ברכב (עברית)
BBodyגוף הרכב
CChasisשלדה
PPowertrainמערכת העברת כח
UNetworkרשתות

התו השני (ספרה) מציין אם מדובר בסוג תקלה כללית עבור כל היצרנים (הספרה 0) או אם מדובר ביצרן ספציפי.

הספרה בתו השלישי תציין את סוג המערכת הכללית בה התרחשה התקלה.

ספרה (תו שלישי משמאל)מערכת או תת מערכת בה התרחשה התקלה
0מערכת ניהול אוויר דלק מנוע ומנגנון בקרת פליטת מזהמים
1מערכת ניהול אוויר דלק מנוע
2מערכת הזרקת דלק במנוע
3תקלה במערכת ההצתה במנוע
4תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויר
5תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב
6תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר
7תקלה בתיבת ההילוכים
8תקלה בתיבת ההילוכים ובמערכת העברת הכוח (ללא יחידת בקרה)
9תקלה בתיבת ההילוכים

הספרות הבאות (התווים האחרונים – 4 ו-5) מציגות את החלק הספציפי אשר גרם לתקלה.

בטבלה מעל ישנו פירוט על סוגי התקלות, כולל תיאור מפורט יותר של מהות התקלה.

לאחר שאיתרנו את התקלה אנו יכולים לראות אם זו תקלה שאנחנו יכולים לבדוק בעצמנו, במידה ונראה שהתקלה מורכבת יותר יש ללכת אל המוסך שיבצע דיאגנוסטיקה ויטפל בתקלה באופן מקצועי.