נעילת דיפרנציאל ברכב שטח

הסבר על השיטה ואופן ההתקנה

הדיפרנציאל ברכב הוא המנגנון ההנדסי-המכאני שתפקידו הוא העברת הכוח של סיבובי גל ההינע אל הציריות (ומשם, דרכן, לגלגלי הרכב) תוך מתן האפשרות להפרשי מהירויות בין ציריות. מורכב? בפסקאות הבאות נפרק ונסביר בשפה פשוטה יותר.

מנגנון הדיפרנציאל - יתרונות וחסרונות

כשרכב מבצע פניה לכיוון מסוים, הגלגלים שלו המצויים בצידה החיצוני של הפניה שאותה הוא מבצע יידרשו לעבור מרחק רב יותר מגלגלי הרכב המצויים בצידה הפנימי של הפניה באותו הזמן. לכן, גלגלים אלו יצטרכו להסתובב במהירות שהיא גבוהה יותר מהגלגלים הפנימיים. דיפרנציאל מותאם בכדי לספק מענה לצורך זה. ללא המנגנון המאפשר את יצירת הפרשי המהירויות שבין הגלגלים הפנימיים לחיצוניים, הרכב מאבד מיכולתו לבצע פניה, סובל מהיגוי-יתר (או היגוי חסר), יציבותו הייתה נפגמת, ואף היו נוצרים תנאים המאיצים את בלאי הצמיגים ויוצרים עומס רב על ציריות הגלגלים.

למרות יעילותו של הדיפרנציאל, יש לו חיסרון בולט, המתבטא, בעיקר בנהיגה בשטח – חלוקת הכוח המתבצעת בין גלגלי הרכב תלויה בחיכוך המתקיים בין צמיג לבין הקרקע. דבר שאומר כי כוח רב יותר עובר דווקא לגלגל שהוא בעל האחיזה הנמוכה יותר מחברו. את הדוגמה הקלאסית לכך, נוכל לראות בנסיעה בשטח במצב הקרוי “הצלבה” – מצב בו כשגלגל אחד על פני הקרקע והגלגל השני (הנגדי לו על אותו הסרן) שרוי בחוסר אחיזה (הוא באוויר או מונח על גבי בוץ חלקלק), בעוד שכל כוח המנוע מועבר אל הגלגל שמצוי באוויר. במצב כזה, באופן הגיוני, הרכב יאבד את יכולתו להתקדם ויתקע במקומו.

שיטת נעילת דיפרנציאל

נעילת הדיפרנציאל מאפשרת לנוהג ברכב לבחור, בלחיצה על כפתור, בין הנסיעה כשהדיפרנציאל “פתוח” (מצב יעיל לנסיעה על קרקע יציבה ומהודקת או על כביש) לבין נסיעה עם הדיפרנציאל כשהוא נעול (מצב יעיל לנסיעה בשטח שהעבירות בו היא קשה או שיש בו לגלגלים אחיזת כביש לקויה). הרווח המושג באמצעות נעילת הדיפרנציאל כפול – מחד, בעת נסיעה על כבישים, הדיפרנציאל של הרכב יתפקד באופן זהה לדיפרנציאל רגיל אחר, ומצד שני, כאמור, בלחיצת בודדת על הכפתור, ניתן לנעול את הדיפרנציאל ולבטל את פעולתו, ובכך לגרום לו לאפשר חלוקת כוח מנוע שווה לכל הגלגלים, בלא קשר לרמת אחיזתם בקרקע.

נעילת דיפרנציאל

התקנת נעילת דיפרנציאל - מה חשוב לדעת?

נעילת דיפרנציאל איננה אוניברסלית, כך שקיים צורך לוודא מול המתקין המורשה כי אכן קיימת נעילה המתאימה לסרן המותקן ברכבכם.

אופן ההתקנה – הדיפרנציאל המקורי שברכב מוחלף בנעילה, שאליה מועברת סבבת (קורונה) המקורית של הרכב. הנעילה מופעלת באמצעות לחץ אוויר, ולכן, במקביל לחילוף, יותקן בתא מנוע הרכב קומפרסור ייעודי שממנו יוצא צינור האוויר לסרן ומתחבר לנעילה. ברכב עצמו יותקנו שני מתגים (עשויים להיות גם שלושה – במקרים בהם מותקנת גם נעילת דיפרנציאל קדמית ברכב). המתג הראשון מפעיל את הקומפרסור ודורך את המערכת, ואילו המתג השני הוא המתג המפעיל את הנעילה-עצמה. הקומפרסור המותקן ברכב פועל באופן אוטומטי ודואג למילוי עצמי מידי זמן-מה ללא צורך בהתערבותו של הנהג.