נורות אזהרה ברכב - הרשימה המלאה

רשימת נורות אזהרה ברכב מוכנה להדפסה – מה המשמעות של כל נורה לפי סמל וצבע וכיצד יש להתייחס לאזהרה / הכוונה. חובה בכל רכב, להדפיס ולשמור!

נורות מידע ירוקות

הנורות הירוקות מעדכנות כי אחת המערכות ברכב נכנסה כעת לפעולה באופן תקין לדוגמא: נורת איתות, נורת מערכת בקרת שיוט, אורות גבוהים ועוד.

אורות חניה

אורות חניה-1

מידע נוסף: נורה זו מצביעה על כך כי הדלקתם כעת את אורות החניה (אורות נמוכים) – נורות קטנות יותר בקדמת הרכב וכן תאורה אדומה אשר נמצאת בצידו האחורי של הרכב. 

מתי נשתמש באורות חניה? במקרים בהם הרכב עומד במקום חשוך (ולא במקרים של נסיעה בעת החשיכה או במצב ערפל אז נדליק אורות דרך/מעבר או פנסי ערפל). הנורה מופעל בעת לחיצה אחת אחורה במתג האורות ברכב.

אורות דרך

אורות דרך-1

מידע נוסף: נורה זו מצביעה על כך כי הדלקתם כעת את אורות הדרך (אורות גבוהים), על ידי על מתג האורות כלפי מעלה.

מתי נשתמש באורות דרך? אורות דרך הינם אורות חזקים בהם נשתמש דרך בין עירונית בעת החשיכה רק במקרים בהם התאורה בכביש אינה מספקת וכשאין רכב אשר מגיע ממול על מנת לא לסנוורו (חובה ע”פ חוק להוריד אורות אלו במידה וזה קורה).

פנסי ערפל

מידע נוסף: נורה זו מצביעה על כך כי הדלקתם כעת את אורות הערפל. כשפנסי הערפל האחוריים נדלקים תידלק נורת פנסי הערפל בצבע כתום, כשנפעיל את הפנסים הקדמיים הנורה תידלק בצבע ירוק.

מתי נשתמש בפנסי ערפל? ע”פ תקנות התעבורה בחוק יש להדליק את פנסי הערפל רק במצבים בהם התאורה היא מאוד לקויה, אם זה עקב ערפל כבד, גשם חזק, שלג, אובך כבד ועוד. שימו לב – זוהי עבירה על החוק להפעיל את הפנסים בתנאי ראות רגילים!. 

פנסי איתות

מידע נוסף: נורה זו מצביעה על כך כי הדלקתם את אורות האיתות ומהבהבת בעת הפעלתה בצד הרלוונטי, בהתאם לפניה. כשנפעיל את אורות המצוקה (כפתור המשולש האדום) נורות אלו ידלקו אוטומטית יחד עם כל נוריות החיווי ברכב.

מערכת בקרת שיוט מוכנה לפעולה

מערכת בקרת שיוט מוכנה לפעולה-2

מידע נוסף: נורה זו מצביעה על כך כי מערכת בקרת השיוט ברכב (ברכבים המצודים במערכת זו) מוכנה כעת לפעולה. ניתן כעת לכוון את המהירות הקבועה הרצויה ולהשהותה במידת הצורך. הנורה והמערכת מפסיקות לפעול בעת לחיצה על דוושת הגז או הברקס.

לחיצה על דוושת הבלם

לחיצה על דוושת הבלם-2

מידע נוסף: נורה זו מופיעה רק בדגמי רכב מסויימים והיא מצביעה על כך כי יש צורך ללחוץ על דוושת הברקס (בלם) על מנת להתניע את הרכב או להעבירו ממצב חניה (P) למצב נסיעה (D).

מצב חסכון בדלק

מידע נוסף: נורה זו מצביעה על כך כי מצב חסכון בדלק פעיל. במצב כזה המערכת משנה את דוושת ההאצה ואת תגובת גיר הרכב כך שהמהירות וההילוך יהיו אופטימליים למצב הנסיעה לשם החסכון בדלק.

מערכת סטייה מנתיב

מערכת סטייה מנתיב-1

מידע נוסף: נורה זו מצביעה על כך כי מערכת סטייה מנתיב פעילה כעת. מערכת זו מזהה באופן חכם את הגבולות של נתיב הנסיעה של הרכב. המערכת קיימים בדגמים ספציפיים בלבד ולרוב במהירות של כ-50/60 קמ”ש ומעלה. במידה וחרגתם מן הנתיב המערכת תיידע אתכם על כך באמצעות צפצוף. בדגמים מסוימים המערכת אף תסיט את ההגה על מנת להשאיר את הנהג בנתיב.

נורות מידע כחולות

הנורות הירוקות מעדכנות כי אחת המערכות ברכב נכנסה כעת לפעולה באופן תקין. לדוגמא: נורת איתות, נורת מערכת בקרת שיוט, אורות גבוהים ועוד.

אורות גבוהים

מידע נוסף: האור הגבוה מופעל כעת, יש להפעיל את האורות רק במקרים בהם תנאי הראות לקויים ויש לכבות אותם בהקדם על מנת לא לסנוור את הרכבים אשר באים מולנו.

מנוע קר

מידע נוסף: טמפרטורת המנוע נמוכה, כך שהמנוע טרם התחמם, הנורה מופיעה בד”כ בהתנעה ראשונה של הרכב או בתנאי קור קיצוניים.

נורות אזהרה אדומות

נורות אזהרה אדומות – ישנה תקלה חמורה שמחייבת עצירה באופן מיידי וטיפול. במקרים אלה נדרשת התייחסות והתערבות מיידית – כמו במקרים של דלת פתוחה או אי חגורת בטיחות. או עצירה מיידית כמו במקרים בהם נורת המנוע נדלקת והדבר עלול להעיד על בעיה כלשהי שיכולה לגרום נזק למנוע ובמקרים האלה לא לוקחים סיכונים, הן לשם מניעת נזק חמור יותר לרכב והן לשם מניעת סיכון הנהג ונוסעים ברכב.

חום מנוע

נורה המצביעה על התחממות יתר של המנוע, כשייתכן שחסרים גם נוזלי קירור או תקלה כלשהי במערכת הצינון.

מה עושים? עצרו את הרכב, כבו אותו, המתינו כחצי שעה עד להתקררות הרכב ובדקו את מפלס המים ברדיאטור (מומלץ לפתוח את המכסה ברבע סיבוב לשחרור לחץ ולאחר כדקה לפתוח את המכסה כולו) ובמידה ויש חוסר במים מלאו נוזל מתאים. יש לבדוק גם את מפלס הנוזל במיכל העיבוי.

לחץ שמן נמוך

נורת שמן מנוע 33

נורה זו מצביעה על בעיה חמורה אשר עלולה לגרום נזק למנוע – ישנו מחסור בשמן מנוע או כי לחץ השמן נמוך מדי, במצב כזה יש לעצור את הרכב באופן מיידי ולבדוק את מפלס השמן.

מה עושים? יש להמתין שהרכב יתקרר ולאחר מכן להוציא את המדיד, לנקותו היטב ולבצע מדידה ולראות אם אכן קיים מחסור בשמן, במידה והכל תקין או במידה והוספתם שמן (יש להקפיד להוסיף שמן מנוע מתאים, אם אין בידכם שמן מנוע התייעצו עם בעל מוסך או גשו לתחנת הדלק הקרובה לשם סיוע) והנורה עדיין דולקת (להתניע בלבד, בשום אין לנסוע ברכב כשהנורה דולקת) יש לבצע גרירה של הרכב אל המוסך או להזמין שירותי דרך.

דלת פתוחה

דלת פתוחה – נורה המצביעה כי אחת מדלתות הרכב אינה סגורה כמו שצריך. בחלק מהרכבים החדשים תסומן גם הדלת הספציפית.

התחממות תיבת ההילוכים

נורה המצביעה על התחממות מערכת הגיר ברכב.

מה עושים? במצב כזה יש לעצור את הרכב בהקדם, ולתת לרכב להתקרר ואז לגשת אל המוסך לבדיקה וטיפול.

אורות אזהרה

מצב זה מצביע על כך כי נורות החירום מהבהבות בכל צידי הרכב, הדבר יכול להתרחש או עקב לחיצה של הנהג על כפתור משולש האזהרה ברכב או באופן אוטומטי במקרים של בלימת חירום חזקה.

תקלת חשמל חמורה

 נורה זו מצביעה על כשל חשמלי כלשהו ברכב, לרוב מדובר בתקלה הקשורה למצבר או לאלטרנטור.

מה עושים? במצב כזה יש לגשת למוסך בהקדם מכיוון שהרכב עלול להיתקע במצב כזה וזה רק עניין של זמן. כבו כל רכיב ברכב אשר גוזל חשמל, אם זה רדיו פועל או את מערכת המיזוג וסעו בזהירות אל המוסך הקרוב אם הרכב נוסע באופן תקין והמוסך נמצא בקרבת מקום. אם אתם בדרך מהירה או סואנת מוטב לעצור את הרכב בשוליים ולהזמין שירותי דרך או להתייעץ עם בעל המוסך.

מערכת הבלמים

נורה המצביעה על בלם יד (אמברקס) שאינו הורד מטה או על בעיה כלשהי במערכת הבלמים – אם זה מחסור בנוזל בלמים, בלמים שחוקים, אם זה ברפידות או בצלחות, או בעיה במערכת ה- ABS)מערכת בטיחות המנועת נעילת גלגלים.

מה עושים? במידה ובלם החנייה למעלה, יש להוריד איתו ולבדוק אם הנורית כבתה, במידה והנורה עדיין דולקת כנראה יש בעיה, אם זה מחסור בנוזל או בעיה כלשהי במערכת הבלמים ויש לגשת למוסך לבדיקה בהקדם.

מערכת ABS

תקלה במערכת ה-ABS, מערכת בטיחות אשר מונעת נעילת גלגלים בעת הנסיעה (במקרים של איבוד אחיזה עם הכביש, בעיקר במקרים של בלימת חירום חזקה), לרוב תופעל יחד עם  עם הנורה של מערכת הבלמים.

מה עושים? במקרה כזה יש לפנות למוסך בהקדם לאבחון התקלה וטיפול.

מערכת הבלימה חמה מדי

התחממות של מערכת הבלימה.

מה עושים? יש לעצור את הרכב על מנת שמערכת הבלמים תתקרר, תקלה במערכת הבלמים עלולה לסכן חיים. לכן יש לעצור באופן מיידי, ולאחר שהרכב התקרר להדליקו שוב, לראות אם הנורה מופיעה שוב, במידה ולא יש לנהוג בזהירות יתרה למוסך הקרוב ביותר לשם בדיקה.

כרית אוויר אינה תקינה/מופעלת

נורה המצביעה על ניתוק כרית האוויר במכוון (לרוב במקרים של התקנת מושב בטיחות לתינוק) או על תקלה במערכת במידה ולא היה ניתוק מכוון.

מה עושים? במידה וישנה תקלה יש לגשת למוסך לבדיקה, כרית אוויר הינה אלמנט בטיחותי חשוב ברכב.

חגורת בטיחות

נורה זו תפעל במקרים של אי חגירת חגורה או במקרים של תקלה במערכת החגורות.

מה עושים? במקרה של תקלה חובה לטפל בבעיה במוסך, חגורות בטיחות הינם אלמנט יסודי בכל הקשור לבטיחות הנוסעים ברכב.

נורות אזהרה צהובות/כתומות

מדובר בתקלות הנפוצות ביותר והן נועדו להפנות את תשומת ליבו של הנהג לכך כי ישנה בעיה כלשהי אשר מחייבת התייחסות ובדיקה. לדוגמא: במקרה שהדלק עומד לאזול, נורות חגורת הבטיחות ועוד.

בדוק מנוע

הנורה מזהירה כי ייתכן וישנה בעיה כלשהי בתפקוד המנוע. הגורמים לתקלה זו יכולים להיות בעיה בהזרקת הדלק, מערכת הפליטה, הצתה לקויה וסיבות נוספות.

מה עושים? – כדי לאבחן בצורה יותר מדויקת את מהות התקלה יש למצוא את קוד התקלה ביחידת הבקרה של המנוע על ידי שימוש בסורק OBD, כשבכל מקרה יש לפנות למוסך בהקדם אפשרי לשם בירור מקצועי. בדיקות בסיסיות שאתם יכולים לעצמכם זה לבדוק האם אתם רואים בעין נזילה כלשהי מאטם השסתומים ולוודא כי טנק הדלק מהודק ומחובר כראוי.

מפלס הדלק נמוך

נורה המצביעה על כך כי נשאר טנק הדלק עומד להיגמר.

מה עושים? יש למלא דלק באופן מיידי.

אור ערפל אחורי פעיל

התחממות של מערכת הבלימה.

מה עושים? יש לעצור את הרכב על מנת שמערכת הבלמים תתקרר, תקלה במערכת הבלמים עלולה לסכן חיים. לכן יש לעצור באופן מיידי, ולאחר שהרכב התקרר להדליקו שוב, לראות אם הנורה מופיעה שוב, במידה ולא יש לנהוג בזהירות יתרה למוסך הקרוב ביותר לשם בדיקה.

מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) 

נורה זו  מצביעה על כך מערכת המנטרת את לחץ האוויר זיהתה כי לחץ האוויר בצמיגים (צמיג אחד או יותר) אינו ברמה הנדרשת.

מה עושים? יש לבדוק את לחץ האוויר בצמיג, גשו לתחנת הדלק הקרובה, מלאו את הצמיגים בהתאם לרמת לחץ האוויר המתאימה לסוג הרכב שלכם (מידת הלחץ רשומה בד”כ בלוח ליד כבל המילוי או בדקו ברשת) ולאחר מכן לבדוק אם הנורית כבתה (יש לכבות את הרכב, להתניע מחדש ולנסוע למרחק קצר) במידה והנורית עודנה דולקת ייתכן כי מדובר בתקלה בחיישן, על כל מקרה יש לבצע בדיקה במוסך/פנצ’ריה. הצמיגים הם החלק המפריד בין הרכב לכביש וחשוב להפקיד על אחיזת כביש מעולה. למידע נוסף כיצד ניתן לשמור על הצמיגים ברכב

רפידות בלמים

נורה המצביעה על כך כי רפידות הבלמים כנראה נשחקו ויש לבדוק זאת בהקדם במוסך.

מה עושים? בכל הקשור למערכת הבלמים לא משחקים – גשו למוסך והחליפו את הרפידות במידת הצורך.

מפשיר האדים האחורי

נורה המצביעה על כך כי מפשיר האדים האחורי (המיועד לחלון האחורי) פועל כעת.

מה עושים? במידה ואין אדים יש להפסיק את פעולתו (בחלק מהרכבים מהדגמים החדשים יש מפשיר עם מנגנון טיימר אוטומטי).

מפשיר האדים הקדמי

מפשיר אדים קדמי-1

נורה המצביעה על כך כי מפשיר האדים הקדמי פועל כעת,

מה עושים? במידה ואין אדים יש להפסיק את פעולתו.

חיישן גשם

חיישן גשם-1

מידע נוסף: נורה זו מצביעה על כך כי חיישן הגשם ברכב פעיל כעת כשהיא בצבע ירוק / צהוב. חיישן זה, הקיים ברכבים ספציפיים, מזהה טיפות מים על הדוושה ובמצב כזה הוא מפעיל את המגבים באופן אוטומטי. לא רק זה, החיישן גם בוחר לשנות את קצב מהירות המגבים בהתאם לכמות הגשם ומהירות הנסיעה. הולכים למכון שטיפת רכב? כבו את המערכת לפני השטיפה!

נורה חיצונית שרופה

סימון זה מאותת לנו כי אחת הנורות החיצוניות ברכב הינה שרופה.

מה עושים? יש להחליף את הנורה באופן מיידי – במידה ואין בידכם נורה חלופית או שאינם יודעים להחליף אתם יכולים לגשת לתחנת הדלק הקרובה שלרוב מחזיקות נורות חיצוניות, לחנות חלפים או למוסך.

מחממי מצתים אינם תקינים

במידה והנורה דולקת בעת הנסיעה הדבר מצביע על כך כי ישנה בעיה במצתי החימום אשר קיימים במנועי דיזל. תקלה מסוג זה עלול לגרום לבעיות בהתנעה.

מה עושים? גשו למוסך בהקדם לבירור וטיפול בתקלה.

חסרים מים בנוזל השמשות

חסרים מים בנוזל השמשות.

מה עושים? נמלא את נוזל השמשות במיכל המיועד אשר מאפשר התזת מים על השמשות הקדמיות והאחוריות (ודאו כי אכן מדובר בפתח של מיכל המים). מוטב להשתמש פשוט במים מזוקקים עם מעט סבון (מים רגילים עלולים לגרום להצטברות של אבנית במערכת, נוזל שמשות יקר יותר ועלול לגרום לסתימה של המתזים לאורך זמן).

מערכת בקרת יציבות מופעלת

במידה ונורה זו נדלקת באור צהוב/כתום הדבר מצביע כי מערכת בקרת היציבות  לא פועלת כעת או כי ישנה תדלקה.

מה עושים? ודאו כי לא לחצתם על כפתור לביטול המערכת, במידה ולא לחצתם יש לגשת למוסך לבדיקה.

מערכת עצור וסע

מידע נוסף: מערכת דימום והתנעה של הרכב. נורה זו מצביעה על כך כי מערכת “עצור וסע” נכנסה לפעולה (בדגמים בהם היא קיימת). כלומר, בכל עצירה של הרכב המנוע ייכבה ותתבצע התנעה מחודשת ברגע שהנהג יפסיק את הלחיצה על הבלם.