מילון מונחי רכב באנגלית

רשימה מקיפה של שמות חלקי רכב בעברית עם השמות המדויקים שלהם באנגלית.

איך אומרים באנגלית לוח שעונים? משאבת הגה? ממיר קטליטי?
ריכזנו עבורכם רשימת מונחים וחלקים ברכב עם שמות מדויקים בעברית ואנגלית לשימושכם החופשי.

הוסיפו מונח חדש

שם המונח בעבריתשם מלא באנגליתקיצור באנגלית
אב-טיפוסIndividual Vehicle ApprovalIVA
אבחון עצמיOn Board DiagnosticOBD
אגזוז (מפלט / מערכת הפליטה)Exhaust SystemES
אדים בלחץ גבוהHigh Pressure VaporHPV
אור פנימיInterior LightINL
אורות בלימהStop LightsSL
אורות נסיעה ביוםDaytime Running LightsDRL
אות אזהרה חזותיVisual Warning SignalVWS
אטםGasketGSK
אטם אגזוזExhaust GasketES
אטם מכסה שסתומיםRocker Cover GasketRCG
אטם ראש מנועCylinder Head Cover GasketCHCG
אלטרנטורCar AlternatorCA
אמפרAmpereAMP
אנטנה בגגRoof AntennaRA
אספקת כוח מרכזיתCentral Power SupplyCPS
בולם זעזועים על גזGas DamperGD
בולמי זעזועיםShock AbsorbersSA
בולמיםShocks / Shocks ObsorversSO
בוקסהBushingBS
בוקסה למשולש מתלה אחוריRear control arm bushingRCAB
בוקסה למשולש מתלה קדמיFront control arm bushingFCAB
בורר הילוכים בגיר אוטומטיDirect Select Automatic TransmissionDSAT
בלימה אלקטרו מכניתElectro Mechanical BrakeEMB
בלימה מבוקרת בסיוע מנועEngine Brake Assist ControlEBAC
בלם אלקטרו הידראוליElectro Hydraulic BrakeEHB
בלם בלימה מכניMechanical Brake AssistMBA
בלם דיסק מאווררVentilated DiscVD
בלם חנייה אלקטרוניElectronic Parking BrakeEPB
בלם חנייה אקטיבי מנוהל על ידי מחשב מנועActive Parking BrakeAPB
בלם מנועEngine BrakeEB
בלם מנוע עם מנגנון הידראולי של פתיחת שסתוםEngine Exhaust Valve BrakeEVB
בלם פליטה עם מצערת קבועהExhaust Brake With Constant ThrottleEBWCT
בלמי דיסקDisc BrakesDB
בלמי כוחPower BrakePB
בסיס הגלגליםWheel BaseWB
בקרה מסתגלת לעומסLoad Adaptive ControlLAC
בקרה על הפחתת המומנטTorque Reduction ControlTRC
בקרה על פעולת המרכבBody Function ControllerBFC
בקרת אקלים אלקטרוניתElectronic Climate ControlECC
בקרת אקלים מפוצלתDual ZoneDZ
בקרת בלימה בפניותCornering Brake ControlCBC
בקרת בלימה דינמיתDynamic Brake ControlDBC
בקרת בלימה משולבת (מכנית והידראולית)Sensotronic Brake ControlSBC
בקרת הינע וייצוב דינמיDynamic Stability And Traction ControlDSTC
בקרת הצתהIgnition ControlIC
בקרת זינוק בעלייהHill-Start Assist ControlHAC
בקרת יציבות אלקטרוניתElectronic Stability ControlESC / ESP
בקרת יציבות אלקטרונית משולבתInteractive Vehicle DynamicsIVD
בקרת יציבות בנתמכים למניעת התהפכותRoll Stability SupportRSS
בקרת יציבות ברכבVehicle Stability controlVSC
בקרת יציבות דינמיתDynamic Stability ControlDSC
בקרת יציבות הכוללת את הפחתת כוח המנועRoll Stability ControlRSC
בקרת יציבות ואחיזה אקטיביתActive Stability and Traction ControlASTC
בקרת כוחPower ControlPC
בקרת מאווררFan ControlFC
בקרת מהירות אוטומטיתAutomatic Speed ControlASCD
בקרת מהירות סרקIdle Speed ControlISC
בקרת מומנט מנוע בבלימהEngine Brake Moment ControlEBC
בקרת מנועEngine Control / Engine ManagementEC / EM
בקרת מפלס אלקטרוניElectronic Level ControlELC
בקרת מרחק חנייה מאחורPark Distance ControlPDC
בקרת מרכב אלקטרונית כוללתGlobal Chassis ControlGCC
בקרת מרכב אקטיביActive Body ControlABC
בקרת מתלה אלקטרוניתElectronic Suspension ControlESC
בקרת ניטור של לחץ האוויר בצמיגTire Pressure MonitorTPM
בקרת ניפוח הצמיגTire Inflation MonitorTIM
בקרת סחרור אוויר חיצונית או פנימיתAutomatic Recirculating Air ControlAUC
בקרת עומס בילום אוטומטיתAutomatic Load-Sensitive BreakingALB
בקרת צי רכבVehicle Control CenterVCC
בקרת שיוטCruise ControlCC
בקרת שיוט מסתגלתAdaptive Cruise ControlACC
בקרת תיבת הילוכים אלקטרוניתElectronic Transmission ControlETC
גומיה לציריהDrive Shaft Boot / CV BootDSB
גיר dsg / תיבת הילוכים DSGDirect Shift GearboxDSG
גיר פלנטרי / אוטומטי / תיבת הילוכים פלנטריתPlanetary GearPG
גיר רובוטי / תיבת הילוכים רובוטיתAutomated manual transmission / Clutchless Manual transmissionAMT
גיר רציף / תיבת הילוכים רציפהContinuously Variable TransmissionCVT
גל זיזיםCamshaftCAM
גלגל אלומיניוםAluminum WheelAW
גלגל זיזים עיליOverhead CamshaftOHC
גלגל זיזים עילי כפולDual Overhead CamshaftDOHC
גלגל תנופה FlywheelFlW
גלוןGalonGAL
גשר גירTransmission Cross MemberTCM
דוושת המאיץAccelerator PedalAP
דיאגנוסטיקה עצמית עם צג על פי תקן יורוEuro On Board DiagnosticEOBD
דלק נטול עופרתRecommended Octane RatingROR
הגבהה לרכבLift KitLK
הגה בעל תגבור כוח חשמליElectric Power Assisted SteeringEPAS
הגה כוחPower SteeringPS
הגה כוח מתכוונן טלסקופיתTila Adjustable Power SteeringTAPS
הגה מסוג סבבת ומוט משונןRack End PinionRAP
הגה שמאליLeft Hand DriveLHD
הגנה אלקטרונית למצמד / קלאץ'Electronic Clutch SaverECS
הגנה מפני צליפת שוט בתאונה מאחורWhiplash Protection SystemWHIPS
הזרקה ישירה בלחץ גבוהHigh Pressure Direct InjectionHDI
הזרקה ישירה במנוע בעל מגדש טורבוTurbo Direct InjectionTDI
הזרקה ישירה רגילהStandard Direct InjectionSDI
הזרקה רב-נקודתיתMulti-port Fuel Injection / Multi-Port InjectionMFI / MPI
הזרקת בנזין ישירהGasoline Direct InjectionGDI
הזרקת גוף מצערתThrottle Body InjectionTBI
הזרקת דלק אלקטרוניתElectronic Fuel InjectionEFI
הזרקת דלק במסילה משותפתCommon Rail Diesel InjectionCDI
הזרקת דלק רב נקודתית ממוחשבתComputer Controlled Fuel InjectionCCFI
היגוי אחורי אקטיביRear Steer ActiveRSA
היגוי במאמץ משתנהVariable Effort SteeringVES
היגוי מסרק עם יחס משתנהVariable Ratio SteeringVRS
היגוי קדמי אקטיביFront Steer ActiveFSA
הינע אחוריRear Wheel DriveRWD
הינע חלופיAlternative DrivesAD
הינע כלאייםHybrid DrivesHD
הנעה לכל הגלגליםAll Wheel DriveAWD
הנעה קדמיתFront Wheel DriveFWD
הספק מרביMax. OutputMO
העברת נתונים טוריתController Area NetworkCAN
הפחתת מזהמים בטמפרטורת בעירה נמוכהContinuously Regenerating TrapCRT
הפעלה משתנה לשסתומיםVariable Value ActuationVVL
הצתהIgnitionIG
הצתה אלקטרוניתElectronic InjectionEI
הצתה טרנזיסטוריתTransistorized IgnitionTI
הצתה ישירה ממוחשבתDirect Ignition SystemDIS
הצתה כפולה מדורגתDuel Sequential IgnitionDSI
הצתה משולבת פנימיתIntegrated Direct IgnitionIDI
הצתת כוהלConventional Coil InjectionCI
הצתת מפלגDistributer IgnitionDI
השהיית אורות לאחר ניתוק מנועFollow Me HomeFMH
התנהגות היגויSteering BehaviorSB
התנהגות מרכב והיגוי במודלים שונים של נסיעהContinuously Controlled ChassisCCC
התראת מרחק ביטחון מהרכב הנוסע מלפניםForward Collision WarningFCW
התרעה על סטייה ממסלול הנסיעהLane Departure WarningLDW
וולטמטר דיגיטליDigital VoltmeterDVM
וסת בקרת לחץPressure Regulator ControlPRC
וסת ומגביל מהירות במדרוןDownhill Speed RegulationDSR
וסת לחץ פליטהExhaust Pressure RegulatorEPR
וסת מתחVoltage RegulatorVR
זווית התבדלותToe OutTO
זווית התכנסותToe InTI
זיכרון אקראיRandom Access MemoryRAM
זיכרון קריאה בלבדRead Only MemoryROM
זמזום התראה לאורות דולקיםHeadlights On ReminderHOR
זרימת אוויר מסיביתMassive Air FlowMAF
חגורות בטיחות בעלות שלוש נקודות עיגון עם מותחןEmergency Locking RetractorELR
חומרים לייצור מרכב / שלדהBody MaterialBM
חיווט אותות ישיר מיחידת הבקרהDirect Signal WiringDSW
חיישן גשםRain SensorRS
חיישן הטמפרטורה של נוזל הקירורEngine Coolant TemperatureECT
חיישן הלחץ המוחלט בסעפת היניקהManifold Absolute Pressure SensorMAP
חיישן המהירות של הגלגליםWheel Speed SensorWSS
חיישן חום ראש מנועCylinder Head Temperature SensorCHTS
חיישן חמצן במפלט / חיישן למדא / חיישן למבדהLambda Oxygen SensorLOS
חיישן כוח אינטגרלי פנימי בדופן הצמיגSide Wall Torsion SensorSWD
חיישן כריות אוויר מתוחכםSophisticated Air Bag SensorSAS
חיישן למדידת זווית ההטיה של גלגל ההגהSteering Wheel Angle SensorSWAS
חיישן למדידת זווית סטייה מהמסלולSensor Yaw RateSYR
חיישן למדידת תאוצה צדדיתLateral Acceleration SensorLAS
חיישן מד כמות אווירMass Air FlowMAF
חיישן מהירות גירTransmission Speed SensorsTSS
חיישן מהירות הרכבVehicle Speed SensorVSS
חיישן נקישותKnock SensorKS
חיישן תאונה צדיSide Impact SensorSIS
חלון שמשSun RoofSR
חלונות חשמלPower WindowsPW
חלונות כהיםTinted WindowsTW
חלוקת כוח בין הגלגלים לפי הצורךTorque On DemandTOD
טמפרטורה של נוזל תיבת ההילוכים - גיר הרכבTransmission Fluid TemperatureTFT
טמפרטורת שמן במנועEngine Oil TemperatureEOT
יחידת / בית לוח המחווניםInstrument Panel ClusterIPC
יחידת בקרה אלקטרוניתElectronic Control UnitECU
יחידת הינע סופיFinal Drive UnitFDU
יחידת ליכוד וסליקה של חלקיקיםDiesel Particulate DiffuserDPD
יחס אוויר-דלקAir Fuel RatioA/F
יחס דחיסהCompression RatioCR
יחס העברה סופיFinal Reduction RationFRR
יחסי העברהGear RatiosGR
יחסי העברת היגוי המשתנים לפי המהירותSpeed Dependant SteeringSDS
כוח סוס לבלימהBrake Horse PowerBHP
כוחות סוסHorse PowerHP
כלי רכב רב דלקייםFlexible Fuel VehicleFFL
כמות אווירMass Air FlowMAF
כננתWinchWNC
כפתורי שליטה בגלגל ההגהAudio Steering SwitchASS
כריות אוויר (מערכת ריסון נוספת)Supplemental Restrain SystemSRS
כרית אוויר מסוג וילון צדSide Curtain AirbagSCA
לוח שעונים / לוח מחווניםInstrument Panel / Instrument Cluster / Gauge ClusterIP / IC
לולאה פתוחהOpen LoopOL
לחץ הגה כוחPower Steering PressurePSP
לחץ נגדיBack PressureBP
לחץ נוזל תיבת הילוכיםTransmission Fluid pressureTFP
לחץ שמן מנועEngine Oil PressureEOP
מאבחן לחץ אוויר נמוך בצמיגLow Tire Pressure IndicatorLTPI
מאט אלקטרו דינמיElectrodynamic RetarderEDR
מאייד מזגן לרכבCar Cooler Evaporator UnitCCEU
מגדש טורבוTurbo ChargerTC
מגיני גחוןSkid PlatesSP
מגן חזיריםBull BarBB
מד טמפרטורה חיצוניתOutside Temp. DisplayOTD
מד מרחק דיגיטליDigital OdometerDO
מד סיבוביםTachometerTACH
מד תצרוכת דלקFuel Consumption DisplayFCD
מדחס טורבו בלחץ גבוהTurbo High PressureTHP
מדחס מזגן לרכבCar Air CompressorCAC
מדרגות צדRunning BoardRB
מודול אלקטרוני לבקרת בלמי אווירElectrical Auxiliary Air Control ValveEBCV
מודול בלם אלקטרוניElectronic Brake ModuleEBM
מודול בקרהControl ModuleCM
מודול בקרה של העברת הכוחPowertain Control ModulePCM
מודול בקרת הנעה מנועDrive Motor Control ModuleDMCM
מודול בקרת הצתהIgnition Control ModuleICM
מודול בקרת כוח מרחוקRemote Power ModuleRPM
מודול בקרת תאורהLighting Control ModuleLCM
מודול כיסא נהגDriver Seat ModuleDSM
מודול מרכב סטנדרטיStandard Body ModuleSBM
מוח גיר / בית שסתומיםvalve bodyVB
מוט הגה קורסCollapsible Steering ColumnCSC
מומנט מרביMax. TorqueMT
מזגן אוויר הכולל בקרת אקליםAutomatic Climate ControlACC
מחזור גזי פליטהExhaust Gas RecirculationEGR
מחזיר גזים (שסתום EGR)Exhaust Gas RecirculationEGR
מחשב אחיזה ונעילהTracking And Blocking ModuleTBM
מחשב אלקטרוני לבקרת מנועElectronic Control ModuleECM
מחשב בודי / מחשב גוףBody Control ModuleBCMii
מחשב בקרה מרכזיCentral Control ModuleCCM
מחשב בקרת מרכבBody Control ModuleBCM
מחשב בקרת רכבVehicle Control ModuleVCM
מחשב גיר / מחשב תיבת הילוכיםTransmission Control ModuleTCM
מחשב דלת נהגDrivers Door ModuleDDM
מחשב דלת נוסעPassengers Door ModulePDM
מחשב דרךTrip ComputerTC
מחשב כריות אוירRestraint Control ModuleRCM
מחשב לבקרת בלמיםElectronic Brake Control ModuleEBCM
מחשב לוח שעוניםInstrument Panel Control ModuleIPC
מחשב נגררTrailer ModuleTRM
מחשב ניהול מנועPowerTrain Control ModulePCM
מחשב סיוע חנייהPark Aid ModulePAM
מידות ומשקליםDimensions and WeightsDW
מידות מטריותSystem InternationalSI
מידע במפת תנועה ודרךRoad and Traffic InformationRTI
מילי-וולטMili-VoltMV
מיסבSleeveSL
מיקום דוושת המצמדClutch Pedal PositionCPP
מכוון מראהMirror AdjustmentMIA
מכון הנפט האמריקניAmerican Petrol InstituteAPI
מכלול חגורת בטיחות אינרטיתSeat-belt TightenerSBT
מכשיר אלקטרוני לכוונוןElectronically Tuned ReceiverETR
מכשיר לסריקת תקלותScanning TesterST
ממיר חמצוןOxidation ConverterOC
ממיר קטליטיCatalytic ConverterCC
ממיר תלת דרגתיThree Way ConverterTWC
ממשק אדם-מכונהHuman Machine InterfaceHMT
מנועMotorM
מנוע "בנזל"Homogeneous-Charge Compression IgnitionHCCI
מנוע מוצת חשמליתSpark-Ignition EnginesSIE
מנופי העברת הילוכים מההגהShift PaddlessSP
מנשא אחורי לאופנייםLoad Carrying SystemLCS
מסגרת ליחידת ההינעPower Plant FramePPF
מסחריות קלות ורכבי חלוקהLight Duty TracksLDT
מסנן חלקיקיםDiesel Particulate FilterDPF
מסנני חלקיקיםParticulate FiltersPF
מספק אנרגיהEnergy Absorbing DeviceEAD
מספר זיהוי הרכבVehicle Identification NumberVIN
מסרק הגהSteering RackSR
מעבה מזגן לרכבCar Condenser RadiatorCCR
מעגל משולבIntegrated CircuitIC
מעלות פרנהייטFahrenheit DegreesFD
מעלות צלזיוסDegrees CelsiusCC
מעקף מגדש אווירSuper Charger BypassSCB
מערכת ABS / מערכת נעילת גלגלים ברכבAnti-Lock Brake SystemABS
מערכת אוטומטית לבקרת יציבותAutomatic Stability ControlASC
מערכת אוטומטית לנעילת חגורת בטיחותAutomatic Seat Belt SystemASBS
מערכת אזעקה ונעילהLocking & Alarm SystemLAS
מערכת אינטליגנטית עצמאית המבקרת את מהירות השיוטAutonomous Intelligent Cruise ControlAICC
מערכת אלקטרונית אקטיבית להגנה על הולכי רגלElectronic Pedestrian ProtectionEPP
מערכת אלקטרונית דינמית לבקרת סחרורElectronic Traction SystemETS
מערכת אלקטרונית המגנה על תיבת ההילוכיםElectronic Transmission SaverETS
מערכת אלקטרונית לחלוקת עומס הבלימהElectronic Brake Force DistributerEBD
מערכת בטיחותית הפועלת בעת התרחשות תאונהCrash Safety SystemCSS
מערכת בלמי חנייהParking Braking SystemPBS
מערכת בלמי שירותService Braking SystemSBS
מערכת בלמיםBraking SystemBS
מערכת בלמים דו מעגליתDual Circuit Brake SystemDCBS
מערכת בקרה אלקטרונית למניעת דרדור בעלייה ובמדרוןHill Descent ControlHDC
מערכת בקרת אחיזה למניעת סחרורTraction Control SystemTCS
מערכת בקרת אקליםClimate Control SystemCCS
מערכת בקרת אקלים כפולהDual Electronic Air ConditioningDEATC
מערכת בקרת בלמים אלקטרוניתElectronic Braking System / Electronically Controlled Braking SystemEBS / ELB
מערכת בקרת מנועEngine Control SystemECS
מערכת בקרת ניהוג דינמיתVehicle Dynamic Control SystemVDC
מערכת בקרת ראייה ממוחשבת למניעת תאונות דרכיםAccident Warning And Control SystemAWACS
מערכת בקרת שמעAudio Control ModuleACM
מערכת דיפרנציאל מרכזי אקטיביActive Center Differential SystemACD
מערכת דלקFuel SystemFS
מערכת האטהRetarder Braking SystemRBS
מערכת הגנה מפני פגיעת צדSide Impact Protection SystemSIPS
מערכת היגוי קדמי אקטיביActive Front SteeringAFS
מערכת המנטרלת פעולות נהיגה כתוצאה מהסחת דעתIntelligent Driver Information SystemIDIS
מערכת המסייעת לחימוםAuxiliary Heater SystemAHS
מערכת הפעלה אלקטרונית למגבר הבלמיםElectronic Actuation SystemEAS
מערכת הרמה משתנה של שסתומיםVariable Valve LiftVVL
מערכת השולטת בפרמטרים במנוע באמצעות גזי פליטהExhaust Heat Recovery SystemEHRS
מערכת ויסות של לחץ הבלמים בנסיעה בעקומהLow Dynamic ElectronicLDE
מערכת חיזור קטליטי סלקטיביSelective Catalytic ReductionSCR
מערכת חשמלElectric SystemES
מערכת טכוגרףTachograph SystemTCO
מערכת טעינהCharging SystemCS
מערכת כריות אווירSupplemental Inflatable RestraintSIR
מערכת לאבחון אובדן לחץ אוויר בצמיגDeflation Detection SystemDDS
מערכת להפחתת זיהוםEmission Reduction SystemERS
מערכת למידע ומחווניםInstrument Cluster SystemICL
מערכת למניעת גניבת רכבVehicle Anti-Theft SystemVATS
מערכת למניעת הטיית צדRoll Over Protection SystemROPS
מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה (למניעת החלקה)Anti-Lock Braking SystemABS
מערכת לפיזור וספיגה של עומסי הולםImpact Distribution And Absorption SystemIDAS
מערכת ממוחשבת לסריקת מערכות הרכבVehicle Characteristic TesterVCT
מערכת מסילה משותפתCommon Rail SystemCRS
מערכת מקדימה להתראהAdvance Warning SystemAWS
מערכת מתלים אלקטרוניתElectronic Suspension SystemESS
מערכת ניהול אלקטרונית תבונתיתIntelligent Management Of Electrical SystemIMES
מערכת ניהול בלימהBrake Management SystemBMS
מערכת ניהול מנועEngine Management SystemEMS
מערכת ניהול מתליםSuspension Management SystemSMS
מערכת ניהול של דינמיקת הרכבVehicle Dynamics ManagementVDM
מערכת ניהול תיבת הילוכים / גיר הרכבGearbox Management SystemGMS
מערכת סיוע בבלימה המזהה מצבי חירוםAdvanced Dynamics AID SystemADAM
מערכת סייען בלימהBrake Assist SystemBAS
מערכת עזר הידראולית לבלימהHydraulic Brake AssistHBA
מערכת פעילה לפנסי חזיתActive Headlight SystemA.H.L
מערכת ראות/נראותVisibility SystemVIS
מערכת שמעAudio SystemAUS
מערכת תיאום בין מחשביםCoordinator SystemCOO
מערכת תמיכת מידעTechline Information SystemTIS
מפחית מרחק בלימה בחירוםReady Alert BrakesRAB
מפלס נוזל הקירור של המנועEngine Coolant LevelECL
מפרט אבזורMajor EquipmentME
מפרט טכניTechnical SpecificationTS
מפריד שמןOil SeparatorOS
מפשק גלגלים קדמיTread FrontTF
מצב גל הארכובהCrankshaft PositionCKP
מצב גל הזיזיםCamshaft PositionCMP
מצב דוושת הבלםBrake Pedal PositionBPP
מצב מצערתThrottle PositionTP
מצברBatteryBAT
מצלמה המציגה שטחים מתים מצדי הרכבBlind Spot Information SystemBLIS
מצלמת עזר לחנייהPark Assist CameraPAC
מצמד ממיר מומנטTorque Converter ClutchTCC
מצנן ביניים למנוע טורבו-דיזלTurbo Diesel IntercoolerTCI
מצערת פתוחה לחלוטיןWide Open ThrottleWOT
מראה פנימית מתכהה חשמליתChromic MirrorCM
מראות צד חשמליותPower MirrorsPM
מרווח גחוןGround ClearanceGC
מרימי שסתומים הידראוליםHydraulic Valve LiftersHVL
מרכז נתוני דלקFuel Data CenterFDC
משאבת הגה כחPower Steering PumpPSP
משאבת הגה כח הידראוליתElectric Power Steering PumpEPSP
משאבת הגה כח חשמליתHydraulic Power Steering PumpHPSP
משאבת מיםWater PumpWP
משולש מתלהControl ArmCA
משענת יד לנהגDriver ArmrestDA
משענת ראש אקטיבית למניעת פגיעת צווארActive Head RestraintAHR
משענת ראש קדמיתHead Rest FrontHRF
מתגSwitchSW
מתלה אקטיביActive SuspensionAS
מתלה אקטיבי לרכב שטח המשנה את תכונותיוActive Cornering EnhancementACE
מתלה הידרופניאומטיHydropneumatic SuspensionHS
מתלה קורת פיתול רוחבית ומוט מייצבDouble Wishbone And StabilizerDWS
מתלים אקטיביים מבוקרי מחשבComputer Active Technology SuspensionCATS
מתלים מבוקרי מחשבElectronically Controlled SuspensionECS
נגד מהירויות מזגןBlower ResistorBR
נוזל בלחץ גבוהHigh Pressure LiquidHPL
נוזל תיבת ההילוכיםAutomatic Transmission FluidATF
נורית המתריעה כי יש לחגור חגורת בטיחותSeat Belt Reminder LightSBRL / SRL
נורת תזכורת שירותService Reminder IndicatorSRI
נורת תקלהMalfunction Indicator LampMIL
ניגוב דיסקות בלמיםBrake Disc WipingBDW
ניהוג אלחוטיDrive By WireDBW
ניתור גלגליםWheel BounceWB
נסיעה אוטונומית ללא נהגCompletely Autonomous DrivingCAD
נעילת ביטחון לילדים בדלתות האחוריותChild Protection Rear Door LocksCRDL
נעילת דיפרנציאלAxle LockAL
נעילת דיפרנציאל אוטומטיתAutomatic Braking DifferentialADL
נעילת דיפרנציאל אחוריRear Diff LockRDL
נעילת דיפרנציאל אלקטרוניתElectronic Differential LockEDL
נעילת דלתות מרכזיתPower Door LocksPDL
נפח מיכל דלקFuel Tank CapacityFTC
נפח תא מטעןBoot VolumeBV
סולנואיד גירTransmission SolenoidTS
סטרטר (מתנע)Car StarterCS
סיוע בבלימת חירוםEmergency Braking AssistEBA
סיוע בוואקום לבלםBrake Booster VacuumBBV
סיוע לבקרת נסיעה בירידהDownhill Assist ControlDAC
סיוע לזינוק בעלייהHill Hold ControlHHC
סייען בלם אלקטרוניElectronic Brake AssistEBA
סייען חנייהPark AssistPA
סייען לחץ הבלימהFading Brake SupportFBS
סייען למעבר נתיבSide Assist Lane ControlSALC
סליל כרית אווירAir Bag Clock SpringABCS
סעפת פליטהManifoldMAF
עוצר דליפות ממערכת מיזוג האווירA/C Stop Leak / A/C Leak SealerACSL
עמם פליטהMufflerMUF
ערכה לבקרת יציבותVehicle Stability AssistVSA
פגושBumperBM
פגוש גרילBumper Grille / Fog light Grille cover / frameBG
פגושים בצבע הרכבBody Colored BumpersBCB
פנסי ערפלFog LampsFL
פנסי ערפל קדמייםFront Fog LightsFFL
פעמון ציריהCV JointCVJ
פתח בגגRoof HatchROH
פתיחה והנעה אלקטרוניות, ללא שימוש במפתחKeyless Operation SystemKOS
פתיחה וסגירה אוטומטיות של חלון הנהגAutomatic Controlled Driver's WindowACDW
צג קריסטלי נוזלי על השמשה הקדמיתHead Up DisplayHUD
ציוד/קיט לתיקון תקר / פנצ'ר בגלגלTire Repair KitTRK
צילינדר במנועEngine CylinderEC
צינור אגזוז ( צינור גמיש)Exhaust PipeEP
ציריהCV Axle / Drive ShaftDS
צמיגים וחישוקיםTires and WheelsTW
צמיגים רחבים למשאיות ולנתמכיםWide Single Truck TiresWSTT
קוד אבחון תקלהDiagnostic Trouble CodeDTC
קוד גישה לרכבVehicle Access CodeVAC
קולר שמן מנועEngine Oil CoolerEOC
קורות פלדה בדלתותDoor Side Protection BeamDSPB
קפיצי גומיRubber SpringsRS
קפיצים לרכבSpringsSPG
קשת התהפכותRoll-Over BarROB
ראש מוט / ידית הילוכיםGear shift knobGSK
ראש מנועCylinder headCH
ראשי מעברי חלוקה (בתיבת הילוכים)Spread Port HeadsSPH
רדיאטור חימום לרכבHeater CoreHC
ריפוד עור לגלגל ההגהLeather SteeringLS
שילוב בטיחות אקטיבית ובטיחות פסיביתCombined Active and PassiveCAPS
שילוב מתנע ומטען חשמלי במקום גלגל תנופהIntegrated Starter Alternator DamperISAD
שימון מרכזי אוטומטיAutomatic Central LubricationACL
שלדה דמוית סולםLadder Type FrameLTF
שליטה חכמה בחלוקת כוח המומנט בין הגלגליםIntelligent Torque ManagementITM
שליטה על עוצמת ההאצה של המנועAcceleration Slip RegulationASR
שמשה רבודה המפחיתה רעשיםEnhance Protective GlassEPG
שסתום איחור ואקוםVacuum Delay ValveVDV
שסתום התפשטות תרמיThermal Expansion ValveTXV
שסתום ואקום תרמיThermal Vacuum ValveTVV
שסתום חיובי של בית גל הארכובהPositive Crankcase ValvePCV
שסתום מצערתThrottle ValveTV
שסתומים במנועEngine ValvesEV
שסתומים הידראולייםHydraulic Valves Lifters / Hydraulic TappetsHVL
תא הנהג מאחורי תא המנועCab Behind EngineCBE
תא נהג מעל המנועCab Over EngineCOE
תאורת חזית המופנית עם כיוון ההיגויHeadlights With Cornering LightsHWCL
תאורת פנים ומפותCeiling and Map LightCML
תאורת קסנון אקטיביתActive Bi-Xenon LightsABL
תאורת תא מטעןCargo Area LightCAL
תאי דלקFuel CellsFC
תושבת גירTransmission MountTM
תושבת מנועEngine Mount EM
תזמון שסתומים משתנהVariable Valve TimingVVT
תיבות הילוכים אוטומטיות ידניותAutomatic Manual TransmissionAMT
תיבת הילוכים אוטומטיתAutomatic TransaxleAT
תיבת הילוכים ידנית מדורגתManual TransaxleMTX
תיבת הילוכים רציפה / גיר רציףContinuously Variable TransmissionCVT
תמוכות מתלה מקפרסון ומוט מייצבMc-Pherson Struts & StabilizerMSS
תפוח הגהOuter Tie Rod End / Steering ball jointOTR
תצוגת גביש נוזליLiquid Crystal DisplayLCD
תצוגת מסך אחוריתRear Seat EntertainmentRSE
תצורת מבנה הבלמיםBrake Circuit ConfigurationBCC
תצרוכת דלקFuel ConsumptionFC
טלטלConnecting Rod

הוסף מונח טכני חדש