You are currently viewing טיפול שנתי לרכב

טיפול שנתי לרכב

טיפול שנתי לרכב - צ'ק ליסט

טיפול שנתי במוסך הוא לא מותרות לרכב: מטרת הטיפול היא שמירה על תפקודו התקין של הרכב לטווח ארוך, תוך שימת דגש על בדיקה של כלל חלקי הרכב, מערכות שונות ותפקודן. בין המערכות שנבדקות בטיפול זה: המצבר, המנוע ורצועת הטיימינג, מערכת הבלמים, נורות הרכב, מצבם של הצמיגים, מצב הנוזלים (שמן ומים) ורכיבים נוספים.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

כיום בדרך כלל מציעים המוסכים ללקוחותיהם שלושה סוגי טיפול: קטן, בינוני וגדול, כאשר כל אחד מהטיפולים כולל בתוכו בדיקות וטיפולים בסיסיים, וכן טיפול במערכות מורכבות יותר, בהתאם לסוג הטיפול שנבחר. בעל הרכב יכול לבדוק גם את המלצות היצרן אודות סוג הטיפול שלו זקוק הרכב מידי שנה.

כל סוג של טיפול שנתי במוסך כולל מרכיבים בסיסיים, ביניהם: בדיקת החלפת נוזלים ברכב (כמו נוזלי קירור ושמן), בדיקת חלקים שונים כגון מסננים (מסנן שמן, מסנן אוויר, פילטר מזגן, מסנן הדלק) ומצתים. בחלק מהמוסכים תתבצע גם החלפת רצועת טיימינג בעת הצורך.

טיפול קטן, בינוי וגדול - מה כולל כל טיפול?

  • טיפול קטן – כולל החלפת שמנים ומסננים (אוויר, מזגן, שמן, דלק ועוד)
  • טיפול בינוני – כולל בנוסף גם החלפת חלקים שונים בעלי תדירות החלפה נמוכה יותר, ביניהם: מצתים, נוזל בלם ונוזל קירור ועוד. עלותו של טיפול בסדר גודל בינוני יכולה לנוע בין 500 ל- 900 ₪.
  • טיפול גדול – כולל בנוסף החלפת חלקים במערכות מורכבות יותר וכן חלקים שתדירות החלפתם נמוכה יותר. בין החלקים שמוחלפים בטיפול כזה: מצתים חדישים, מערכת טיימינג ועוד. עלותו של טיפול גדול תהיה גבוהה מ- 900 ₪ ויכולה להגיע לאלפי שקלים. גובה העלות ייקבע לפי רמת ההשקעה שבה יהיה מעוניין בעל הרכב בתיאום עם המוסך.

צ'ק ליסט לטיפול ברכב - החלקים שחובה לבדוק

  1. שמן מנוע – הרכיב בעל החשיבות העליונה במנוע. את השמן צריך להחליף בתדירות גבוהה, ואת סוג השמן ניתן לדעת על פי הוראות היצרן. גם ברכבים שנוסעים מעט יש צורך בשמירה על תדירות החלפת השמן – שמן שלא מוחלף מתחמצן עם הזמן ויכול לגרום נזק למנוע.
  2. נוזל קירור – הנוזל האחראי על שמירתה של הטמפרטורה האופטימאלית לפעולתו של המנוע. מחסור בנוזל קירור יכול להביא לחימום יתר של המנוע שעלול להינזק קשות. הנוזל גם מונע חלודה בחלקי המנוע השונים ושומר על אורך חייו.
  3. מסנן שמן – תפקידו לנקו ולסנן פיח או לכלוכים שונים משמן המנוע. חשוב להתאים בין המסנן לדגם הרכב, שכן כל מסנן בעל יכולת עמידה בסוגי לחץ שונים.
  4. נוזל בלמים – בכדי שהרכב ייעצר בזמן לחיצה על הבלם, יש צורך בנוזל – שמקבל את הלחיצה ומתמיר אותה ללחיצת הרפידה על דיסקית הבלם. החיכוך העוצמתי בעת הבלימה יוצר חום בטמפרטורה גבוהה, ולכן יש צורך בנוזל שאינו מתאדה גם בחום גבוה למדיי.
  5. צלחות הבלם – מכונות גם דיסקיות. חשוב מאוד לוודא את תקינותן של הצלחות שכן הן מופקדות על יכולתו של הרכב לעצור. במקרה של בעיה בצלחת יהיה צורך לבצע חריטה בצלחת או לחילופין להחליפה בצלחת חדשה.
  6. מסנן אוויר – בעל תפקיד חשוב במנוע: אחראי לאיכותו של האוויר שנכנס למנוע, ומונע כניסה של אוויר מלוכלך או של חלקיקי פיח למנוע.

גם אם אין חשד לבעיות כלשהן ברכב, מומלץ לבצע את הבדיקה והטיפול השנתי. לעיתים מצויות בעיות שלא אותרו או בלאי בחלקים שונים, ועדיף למנוע אותן לפני שיגרמו נזק שעלות תיקונו תהיהי גבוהה בהרבה.

כתיבת תגובה